Čija je Bokeljska mornarica?

54
tradicionalno kolo Bokeljske mornarice

Bokeljska mornarica, kako proizilazi iz njenog imena, pripada Boki Kotorskoj i Bokeljima.

Boka Kotorska se nalazi u Crnoj Gori  koja danas baštini materijalne i nematerijalne kulturne vrijednosti koje su stvorene tokom cijele istorije od raznih civilizacija, kultura, etničkih i vjerskih zajednica, kao i država koje su postojale na njenoj današnjoj teritoriji.

Bokelji kao stanovnici Boke Kotorske baštine i dijele vrijednosti koje su u toku njene duge i bogate istorije  stvorene na ovom prostoru. U Boki su u toku dvije i po hiljade godina živjeli pripadnici raznih naroda, entičkih, kulturnih i vjerskih zajednica koji su dali svoj doprinos njenoj kulturi  čiji smo baštinici. Osnovna aktivnost Bokelja u Boki Kotorskoj bilo je  pomorstvo koje ih je spajalo sa svijetom i omogućilo da se u Boki nalaze svi slojevi materijalne i nematerijalne kulture, kao i u drugim djelovima evropskog Mediterana i da bude integralni dio evropske civilizacije. Najveće vrijednosti našeg naslijeđa koje su i danas žive su tolerancija, mirni suživot i prožimanje  kultura, vjera i naroda, pri čemu svako zadržava svoj specifični identitet. Budući da su Kotor i njegova okolina po više osnova proglašeni baštinom čovječanstva od UNESCO-a, Boka pripada i svijetu, dakle svima.

Bokeljska mornarica koja je, poslije Crkve, najstarija institucija na teritoriji Boke Kotorske i Crne Gore, svjedok je i protagonista njihove istorije, kao i istorije Jadrana i Mediterana, i riznica njihovih najvažnijih vrijednosti. U zadnje vrijeme postoje tendencije da se  u javnosti raspravlja o Bokeljskoj mornarici i njenom identitetu, vjerovatno zato što ona pokazuje da je, i pored više do dvanaest vjekova istorije, veoma vitalna i zato što je u toku njena kandidatura od strane Crne Gore za upis na Reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine UNESCO-a. Pri tome se bez validnih  argumenata,  poznavanja istorije i miješajući proizvoljno vjerske, etničke i političke kriterijume, od strane osoba i institucija iz susjednih država, a i od nekih Bokelja, svojata Mornarica, insistira se na njenom etničkom, odnosno nacionalnom, karakteru.

Tako se često u medijima iznose teze da je Boka srpska, da su svi Bokelji, uključujući Crnogorce i Hrvate, zapravo Srbi koji su promijenili identitet, a da su i svi bokeljski katolici isto tako Srbi koji su promijenili vjeru.

Iz Hrvatske su u zadnje vrijeme veoma intenzivni protesti  zato što Crna Gora kandiduje Mornaricu za nematerijalno kulturno dobro čovječanstva  kod UNESCO-a i to radi bez Hrvatske. Isto tako insistira se da je Mornarica kulturno dobro prije svega Hrvata u Boki. O tome se čak ovih dana raspravljalo u Saboru Hrvatske i u Skupštini Crne Gore, a u nekim medijima u Hrvatskoj naslovi su bili “Rat oko Bokeljske mornarice“. Tolika pažnja posvećena Mornarici pokazuje da je ona veoma važna, ali isto tako da svojatanje Mornarice proizilazi iz nepoznavanja njene istorije , statuta i obimne naučne i stručne literature na tu temu. Predsjedsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković je 20. decembra ove godine u Skupštini Crne Gore u svom odgovoru na pitanje poslanika Hrvatske građanske inicijative Adrijana Vuksanovića   da li je Ministarstvo kulture prilikom kandidovanja Bokeljske mornarice za UNESCO-vu listu nemateriajlnog kulturnog blaga izostavila u samom tekstu kult Svetog Tripuna i ime hrvatskoga naroda, naglasio da Crna Gora, kao država koja baštini multikulturalnost kao osnovnu vrijednost, svoje cjelokupno nasljeđe tretira integralno, cjelovito, ne dijeleći ga prema nacionalnoj pripadnosti.

“Jer, riječ je o kulturnim vrijednostima koje pripadaju građanima, cijelom društvu, i sa kojima svako ima pravo da se identifikuje“, On je takođe istakao da će nakon kandidature za UNESCO Reprezentativnu listu, Bokeljska mornarica pripadati svim građanima svijeta, “pa je prisvajanje od bilo koje strane u ovom slučaju izlišno, tim prije što je Bokeljska mornarica kulturno dobro koje je starije od pojave nacionalnih država na Balkanu, odnosno predstavlja nasljeđe koje je opstalo uprkos brojnim društveno-istorijskim okolnostima i kulturnim uticajima”, rekao je Marković.

I pored tumačenja predsjednika Markovića, Admiralat i Upravni odbor Mornarice smatra za nužno da se oglasi ovim tekstom i da posjeti na neke elementarne činjenice koje se tiču njene istorije i sadašnjosti  koje očigledno nijesu poznate protagonistima aktuelnih rasprava.

Prema tradiciji i prema nekim istorijskim indicijama  Mornarica, odnosno Kotorska bratovština pomoraca, je osnovna 13. januara 809 g. kada je venecijanski brod donio u Kotor relikvije svetog mučenika Tripuna koje je otkupio kotorski plemić Andreaci Saracenis i smjestio ih u ckrvu koju je sagradio. U to vrijeme je Kotor, kao i drugi gradovi na obali istočnog Jadrana, bio pod vlašću Vizantije, a u njemu je živjelo latinsko i vizantijsko stanovništvo, Slovena još nije bilo.Kotor sa okolinom je polovinom XI vijeka postao dio  prve crnogorske države Duklje i ostao do polovine XII vijeka. Oko 1185. Kotor je, kao i cijela Duklja, bio osvojen od Srbije i ostao u njenom sastavu do 1371g. U tom periodu grad je imao veliku autonomiju, zapadnu kulturu, službeni jezik je bio latinski i bio je sjedište katoličke biskupije, osnovane vjerovatno u V vijeku. Iz toga perioda potiče prvi sačuvani dokument koji 1353.g. pominje “Pobožno udruženje kotorskih pomoraca“ (Pia sodalitas naviculatorum Catharensium). Od 1371 do 1384 Kotor je priznavao vlast mađarsko – hrvatskog kralja, od 1384 do 1391 vlast bosanskog kralja, a zatim je do 1420. bio samostalna republika. Kako su bili ugroženi od čestih napada oblasnih gospodara iz zaleđa i Dubrovnika, a prijetila je opasnost od Osmanskog carstva koje je prodiralo na Balkan, Kotorani su sedam puta tražili da ih Mletačka republika uzme u zaštitu. Konačno 1420.g. počinje period mletačke vladavine koji je trajao do1797.g, koji je bio i najvažniji dio istorije Mornarice. Iz 1463 g. datira  njen najstariji sačuvani statut, na italijanskom jeziku, i ona se tada zvala Kotorske bratovštine Sv. Nikole mornara“ (Fraternitas Divi Nicolai marinariorum de Catharo). Ona je bila najvažnija od brojnih bartovština u Kotoru jer je pomorstvo bila najvažnija privreda djelatnost. Pored vjerskih, ekonomskih, obrazovnih i humanitarnih funkcija ona je u XV. v. dobila i vojne funkcije i vojnu organizaciju. Imala je zadatak da brani grad, zaliv, obalu i da učestvuje u sastavu mletačke flote u  ratovima i bitkama na Jadranu i Mediteranu. Kao nagradu za pokazano junaštvo Mornarica je dobila od Venecije brojne privilegije; među njima je bilo i preuzimanje vlasti u Kotoru na tri dana prilikom proslave svetoga Tripuna, koju je Mornarica organizovala, kao i oslobađanje osuđenika. Sve do 1859 godine  bratovština se  nazivala  Kotorska mornarica. Ukinuta za vrijeme francuske vladavine Bokom 1807-1814 g,  Mornarica je obnovljena u toku jednog vijeka austrijske vladavine   pod nazivom “Plemenito tijelo Bokeljske mornarice“ i 1874.g je dobila novi statut, na italijanskom jeziku. Izgubila je vojne funkcije, sačuvavši vojnu organizaciju, i postala memorijalna organizacija. Obnovljena je 1934. pod nazivom Bokeljska mornarica i dobila novi statut. Ukinuta  od okupatora za vrijeme drugog svjetskog rata, inovirana je i dobila novi statut 1964. i od  tada statuti su se mijenjali više puta, a posljednji put 2016. Mornarica je i pored promjena nastavila da uspješno djeluje u novim okolnostima, ali uvijek vjerna svojim  tradicijama i vrijednostima i svome motu Fides et Honor – Vjera i Čast.

Tokom cijele istorije Mornarica nikada u svome imenu nije imala nacionalni ili etnički predznak. Nju su činili pripadnici raznih entičkih grupa, a ne postoje podaci  o njenom etničkom sastavu  koji mogu biti argument o predominaciji jedne etničke grupe. Činjenica da je  Mornarica u prošlosti  bila i vjerska, odnosno katolička bratovština, nije dokaz da su njeni članovi bili pretežno Hrvati, premda nije sporno da su zadnjih 150 godina, nakon formiranja nacionalnih identiteta na prostoru Boke Kotorske tokom XIX stoljeća i obnove rada Mornarice od strane Austrougarske monarhije 1859. godine pod novim imenom “Plemenito tijelo Bokeljske mornarice“, vaznu ulogu u njenom razvoju imali katolici koji su se uglavnom nacionalno izjašnjavali kao Hrvati. Katolička crkva je univerzalna a ne nacionalna , u Boki  su živjeli katolici razne etičke pripadnosti. U vrijeme kada je Mornarica  bila i vjerska bratovština bilo je i pravoslavnih članova. Niko u Boki nije mogao da se bavi pomorstvom i pomorskom trgovinom ko nije bio član Mornarice, a već krajem XVII vijeka  na teritoriji Boke, koja je tada obuhvatala prostor od Sutomora do Sutorine, katolici su činili trećinu  stanovništva.  Ni danas Mornarica ne vodi evidenciju o nacionalnoj i vjerskoj strukturi  članova.

Bokeljska mornarica kao organizacija postojala je samo u Kotoru sve do 1972 godine, kada se osnivaju podružnice u Tivtu i Herceg Novom, a 1974.g. osnivaju se  podružnice u Zagrebu a zatim i u Beogradu, premda su u Zagrebu 1924. godine, a 1929. godine i u Beogradu osnovana udruženja Bokelja koja su njegovala tradicije Boke Kotorske i  Mornarice, ali nijesu bili  njen sastavni dio.

U Hrvatskoj su poslije 1974. godine osnovane i druge podružnice , ali su se 1991.g godine odvojile od Matice u Boki , promijenile statut i ime u Hrvatske bratovštine Bokeljska mornarica 809 , što znači da su podružnice bile u jedinstvu sa Bokeljskom mornaricom samo 17 godina, što je jako malo u istoriji Mornarice koja traje 1208 godina. Rukovodstvo Mornarice već godinama pokušava da pregovara i sarađuje sa hrvatskim bratovštinama u cilju postizanja punog jedinstvo za koje je jedini uslov prihvatanje imena i statuta Bokeljske mornarice Kotor , ali to do sada nije dalo rezultate. Niko ne dovodi u pitanje pravo na postojanje hrvatskih bratovština, niti Bokeljima u Hrvatskoj da gaje  tradicije niti je bilo protesta kada je Hrvatska proglasila kolo svetoga Tripuna i Tripundanske svečanosti svojim kulturnim dobrom. Isto tako ne dovodi se u pitanje ni doprinos Hrvata u Boki istoriji Bokeljske mornarice.

Takođe i podružnica u Beogradu koja se ugasila 1991 g., a obnovljena 2009. godine nedavno se odvojila od Matice u Boki. Imajući sve to u vidu jasno je da nema istorijskih ni drugih argumenata da se ističe teza o etničkom karakteru Mornarice, niti da bilo koja etnička grupa ili susjedna država ističe pretenzije na Mornaricu.

Kada je u pitanju kandidatura Mornarice za upis na Reprezentativnu listu nematerijalne  kulturne baštinu čovječanstva  UNESCO-a, pravo je i dužnost Crne Gore da čuva i valorizuje  kulturne vrijednosti koje su tokom istorije nastale na njenoj teritoriji, uključujući i Bokeljsku mornaricu. Nijesu tačni navodi da u materijalu za kandidaturu nije spomenut sveti Tripun, kolo i drugi bitni elementi tradicije i istorije Mornarice. Nije u materijalu bilo pomena nijedne etničke grupe i naroda koji se ugradio u tu istoriju, jer ih ima jako puno, akcenat je dat na univerzalni, multietnički i multikulturni karakter Mornarice, bez obzira na činjenicu da su joj Hrvati  dali veliki doprinos. Potrebno je naglasiti da se dosije za upis Mornarice na listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva predstavlja komisiji UNESCO čiji članovi iz tog materijala treba da shvate univerzalne, svjetske vrijednosti koji preporučuju Mornaricu za upis, a ne njenu nacionalnu ili konfesionalnu pripadnost.

Zajednička kandidatura Mornarice za UNESCO od strane Crne Gore i Hrvatske nije bila moguća prije svega zato što nije bilo bilo kakve zvanične inicijative Hrvatske prema Crnoj Gori u vezi zajedničke kandidature tako da je Crna Gora samostalno ušla u taj proces i  što   Mornarica u toku istorije nije postojala na teritoriji današnje Hrvatske, izuzev u kratkom periodu  poslije 1974 g. kao i  zato što su se podružnice u Hrvatskoj odvojile od Matice 1991. g. i nijesu  više sa njom u jedinstvu.

Kulturne vrijednosti, posebno kada su u njihovom stvaranju učestvovali pripadnici raznih naroda i država, bi trebalo da budu elemenat njihovog spajanje i saradnje, a ne kontrorverzija i sukoba. Kada Mornarica, kao što se nadamo, bude proglašena svjetskom kulturnom baštinom, onda će ona pripadati svima, uključujući Hrvate, Srbe, Italijane, Grke, Austrijance i druge, koji su joj u raznim periodima i u raznoj mjeri dali doprinos.

Nadamo se da smo ovim dali dovoljna objašnjena o tradicijama, istoriji i prirodi Bokeljske mornarice, a  za detaljnije informacije upućujemo na naš sajt www.bokeljskamornarica. com i na brojna naučna i stručna djela objavljena na tu temu.

Admiralat i Upravni odbor Bokeljske mornarice Kotor

54 KOMENTARI

 1. Predsjednički izbori se bliže. Treba generisati razdor, podjele i svađe oko jedne stvari koja bi trebala biti tako jasna i neupitna. Dobronamjerni starosjedioci Boke u Bokeljskoj Mornarici su vidjeli isključivo tradicionalnu organizaciju katoličkog pučanstva u Boki Kotorskoj. I nikome to nije smetalo, niti sam čuo, makar u verbalnom obliku, da je neko ikada izrekao jednu jedinu riječ u negativ kontekstu o Bokeljskoj mornarici. Ovaj režim opstaje i ostaje na podjelama, zato hoće i preko BM da stvore “zlu krv” i podjele među građanima. Podijelili su Crkvu, jezik, školu, univerzitet, pismo (azbuku), biračke spiskove, namnožili Čičikove, posvađali narod, nacionalne pripadnosti, posvađali komšije, dva brata rođena …, i šta sve ne!…
  Ostala je još BM. Treba da se i tu “zamuti”…

  • Sta se jagmate i larmare ni oko cesa. Kapitan Crnobradi je ima visega uticaja na pomorstvo no ta dva tri ( pa neka je i sedam) bokeljska korablja.
   A crnogirska je nego sto. Ako nista sravnila je tipovljem onu kapelicu na Lovcenu, pa se ognjem zivucijem s Crnom Gorom vezala dati za vazda.

 2. Dva istoriske lazi u jednoj recenici u tekstu I jos dve ispustene vazne itoriske cinjenice:
  Od 1371 do 1384 Kotor je priznavao “vlast mađarsko – hrvatskog kralja”, od 1384 do 1391 “vlast bosanskog kralja”, a zatim ,,, (jedna vestatacki dadata stolecima kasnije o “takozvanoj personalnoj uniji sa potucenima Hrvatima” bez ikakvog istoriskog dokaza,
  druga istoriski jasno zabelezena I “namerno ispustena” sa Kraljem Bosne I Srba

  1. Hrvatska je prestala da postoji 1102 godine I laza koja je plasirana u novije vreme da je “kralj Ugarske” (gde su Madjari kao pobedioci bili samo jedan deo) istovremeno postao kralj tkzv. Hrvatske koja je potucena I svedena na neznatnu provinciju je romanticna izmisljotima hrvatskih povjesnicara
  2, Bosanski kralj koji je vladao Kotorom of 1384 do 1391 je imao titular “klalj Bosne I Srba” I krunisao se u srpskom manastiru Milesevo (istoriski podatak koji je “ispusten” u tekstu”!
  3.Takodje Kotorski trgovac (ne plemic) Andreaci “Saracenis” koje donreo zemne ostatke Sv. Tripuna sa Istoka u Kotor je bio Arapin I njegovo ime znaci Andreaci “Arapin”. (Saracenis je samo latinski izraz za Arapina).
  4. Rimokatolicki “Biskup Barski -Primas Srpski “je imao I sada ima titulu “Primas Srpski”, jer katolici na prostoru juznog Jadrana su istoriski Srbi.
  Gornje ispravke su istoriska fakta I nikakve naknadne price I namerna ispustanja ne mogu da ih opovrgnu
  S postovanjem,
  Matija Cenanovic

  • Za gospodina Ćenanovića,

   Upravo ovako izgleda istorija s velikosrpskih pozicija koji bi rado pisali povijest Hrvata i svih ostalih naroda na svim ovim prostorima. Nešto me to jako podsjeća na uvod u nadavnu prošlost, o kojoj nemamo zajedničke uzročno posljedične stavove. Stoga ne želim ulaziti u daljnje polemike koje polako izmiču kontroli i ne dovode do tolerancije i mira među ljudima u ovim blagdanskim danima.

   Zbogom do nove teme.

  • Babi se snilo sto joj milo bilo. “istoriska” cinjenica ili “dve” iz ove istorije su temelj velikosrpske ideologije i granice Virovitica-Karlovac-Karlobag.
   Nego me cudi sto se tek sada javljate, jeste li freski sa proslave Bozica?
   Sistematski se unistavaju svi dokazi, a istorija se prepravlja svako malo.
   Isto kao sto je Ugarska (Austro-Ugarska) osvojila Hrvatsku, Slavoniju, Dalmaciju, Bosnu je i Otomansko carstvo osvojilo Srbiju. I jedni i dugi su placali poreze novim gospodarima, i jedni i drugi su imali vlast (sa manje ili vise autonomije).
   Srbija nije pobijedila u boju na Kosovu, nego izgubila i zivjela pod turcima preko 500god.

   • ajde braćo croati lepo pročitajte to što vam je čovek rekao pa onda malo istražite i proverite pa malo argumentovanog poricanja a ne samo pljuvanje. glavni problem je kao i ovek što vam argumenti ne idu od ruke ali laž teče kao mleko, što se i iz ovog primera vidi. lijep pozdrav

 3. Da mi sjor Ivo ne bi zamjerio, samo cu skrenuti paznju na, konacno zajdenicko (mora da ce zemljotres), reagovanje na pomenuti tekst dostavljenom/objavljenom na internetskim stranicama Radio DUX-a. Vjerujem da ce ga i nasa Skala prenijeti pa da ga ne kopiram niti stavljam link da ga mozete procitati.

 4. Izjava Admiraliteta BM da je “crnogorska država Duklja” stvara bojazan kod Bokelja da će BM promijeniti ime u Crnogorska Bokeljska mornarica (možda sa počasnim admiralom Markovićem)? Pojedinci iz BM štite privilegeije i sinekure? Uostalom u Hrvatskoj je slično?

  • Bokeljska Mornarica je, kao što joj riječ kaže Bokeljska, Nije nikakva Crnogorska baština, ni crnogorskog naroda. Crnogotci imaju dosta svojega i niko im se u njihove vrijednosti ne dira niti im ih svojata. Što kome smeta što je Bokelska Mornarica Bokeljska. Crnogorski narodni običaji, kultura i istorijam nisu bokejski niti ih bokelji mogu svojatati. To su dvije kulturne vrijednosti koje se sada nalaze u jednoj državi.

    • Tako je Skaljarinu, treba braniti ono sto je nase, i ne dati izrodima da gaze po nasoj “CRNOJ GORI”
     Pozdrav tebi i “SKALI”

   • Krsto moj dragi, kazes Crnogorci imaju svoje obicaje i u to im se niko ne mjesa. Mjesa moj Krsto i to u ono najsvetije sto je nase i sto nam pripada. Zar nam ne svjatate Svetinje, jos uvjek plujete po nasoj zastavi i dalje ne priznajete Crnu Goru kao Drzavu i to posle toliko godina, od izglasavanja “DRZAVNOSTI” Ali ipak svi vi zivite u njoj, radite i podizete porodice, ne pomisljajuci da ako vam ovdje nije dodro, podjete tamo dje bi vam bilo bolje i ljepse. Sto se B. MORNARICE tice, molio bi te da mi odgo voris ako je nasa Bokeljska od Bokelja, sto ja prihvatam, kada su izbori, glasas li ti za Boku, ili Crnu Goru ili ti je ponudjena neka druga opcija. Sami izbori ti nose odgovor kome Boka pripada i dje zivis.A B. MORNARICA, nije problem normalnim ljudima, nego nacionalisticki obojanim, sto je bas u ovim vremenima jako nezgodno. Svi dobri ljud bilo koje nacionalnosti imaju mjesta u njoj, ali je nastao problem, sto pojedini idioti oce da ista bude “HRVATSKA A OVI DRUGI SRPSKA” a kola da se lome po nasoj CRNOJ GORI!
    Nece moci tako, promovisite vi istoricari istoriju” B. MORNARICE koliko zelite i kako vam odgovara, ali iznad svega mora stojati “DRZAVA CRNA GORA”
    Za svakoga dobrog covjeka ima mjesta, zato ostavite podjele i B. MORNARICU, koju koristite u vase prljave nacionalisticke svrhe!

    • Moj grade,

     Krivo si ti razumio Krsta i pomiješao lončiće,

     Tko negira Crnu Goru ako kaže istinu. Prema tvojoj filozofiji svatko tko se deklarira Hrvatom ili nekom drugom pripadnošću, a koji živi u Crnoj Gori je neprijatelj CG. To je već viđena propaganda kad je najlakše odmah etiketirati ljude. Dakle još jednom da ponovim, nitko ne negira Crnu Goru niti ima bilo kakve druge pretenzije. Ali u CG pored Crnogoraca žive i pripadnici manjina koji, valjda imaju pravo to i reći, i koji su stoljećima održali svoju kulturu na tim prostorima. Ali onda treba reći da je to crnogorsko nematerijalno dobro npr. hrvatskog, srpskog ili albanskog naroda koji živi u CG. I što je tu loše?
     Što se tiče BM, povijesni je aksiom da je ona opstala najviše zaslugom bokelja katolika- Hrvata, nešto manjom zaslugom pravoslavnih bokelja-Srba i tek ponekim Crnogorcem. I što tebi tu smeta ako se kaže istina. Pa tko normalan ima nešto protiv Crne Gore. Ja bih svima savjetovao da vole svoje i poštuju tuđe, pa neće biti problema.

     • Nisam ja Skaljaru nists pogresno razumio i jos sam u pameti, da znam citati i izmedju redova. Meni je Majka bila katolkinja i Hrvatica, onako reda radi da ti kazem cistija nego suza, nego ovi danasnji sto to zele biti, rodom iz “SPLITA” a Otac Pravoslavac, rodjeni “CETINJANIN”Meni nije potrebno naglasavati ko je sto i koliko zasluzan sto se B. Mornarice tice. Sto se cijih zasluga tice, necu ulaziti u tu tematiku, jer ni jedna ni druga strana, se nece sloziti ko je vise ulozio sebe u istu B.Mornaricu. I jos nesto, znsm ja cijom zaslugom je opstala, i istina je da su Crnogorci najmanje zasluzni za njezin opstanak, ali je istina i to nepobitna, da i jedna i druga strana naginje, u smislu, vise je nasa, nego vasa, sto nije dobro za trenutnu situaciju u nasoj Drzavi, slozili se vi ili ne. I ja ne ljepim naljepnice ljudima po vjeri, nego po ljuskosti, pravicnosti, i dostojanstvu.
      Tako postovani Skaljaru, postujem ja i tebe i tvoje misljenje, ali i svoje pri kojem cu ostati.
      Najteze je prihvatiti istinu, da je ova tema, pokrenula lavinu komentara, koji vrjedaju osjecanje po nacionalnoj osnovi, samo to mnogi ne priznaju.
      Nista licno. Pozdrav!

 5. plemic koji je izgradio crkvu Svetog Trifuna je ovigledno bio vizantijac(Grk)a ne latin…zaboravljate onu istinu tog vremena cija zemlja toga i vjera ..po Upravnom odboru BM kad su to sloveni naselili Balkan?
  e sad Car Dusan vladao parstotina godina Kotorim a ovi tvrde da je i tada Sveti Trifun bio latinski….? 1054 g se desio razdor hriscana…Mlecani okupiraju Boku pocetkom XV vijeka pa je logicno zakljuciti da su zulumom inkvizicije mjestani postali siguno ne svojom voljom postali rimokatolici ali ne hrvati jer su hrvati zivjeli sjeverno od rijeke Cetine i po Admiralu Zmajevicu….Sapiente sat
  Da nije sve kako pise u tekstu pitao bih Admiralalitet i Upravni odbor BM kako to da se Venecijanska noc pretvorila u Bokesku noc i to za vrijeme mog zivota….znam da se nikad nije zvala ni mojkovacka a ni nisicka noc…Ciao! ????

  • Za sve koji se ljute a žele falsificirati povijest.
   Povijesni je aksiom da je Bokeljska mornarica kontinuitet bokeljskih Hrvata i katoličke crkve, uz određeni doprinos pravoslavnih bokeljskih Srba i vrlo mali utjecaj pokojeg Crnogorca.
   Tko ne želi prihvatiti, ima se pravo ljutiti.

  • Kazem ja, Admiral I sadasenje rukovodstvo na pravom putu da basiliku Sv Tripuna vrate pod okrilje Bizantske crkve, preimenuju u saborni hram svetog Trifuna a sve “pokrstene Srbe” vrate matici SPC.

  • Ljuta kao i vazda piše samo lažavine,
   Veli Ljuta car Dušan vladao par stotina godina,to ti je istina taman kao i ona da je Kotor doživio najveći procvat za vrijeme Nemanjića,što je čista laž koja je bila nametnuta da se uči u školama a sa ciljem da se prikažu Slaveni kao dobri a Romani kao nešto loše.A istina je suprotna ,najveći procvat je doživio Kotor za vrijeme Venecije-Romana i današnji oblik i izgled Kotora je iz toga vremena.
   Još jedna velika laž Ljute je da su Mlečani bili okupatori, Mlečani su došli na ovim prostorima na poziv kotorana da se spasu od turske najezde jer su znali što su Turski osvajači, bojali su se da ne bude u Kotor pravo na prvu bračnu noć koju su Age i Begovi upražnjavali kod Srba punanijeh 500 godina,pa danas se Srbi fale svojim srpskim porijeklom ali bez srpskijeh gena i porijekla.
   Nemanjići su došli na ovim prostorima i sproveli prve inkvizicije, pokrštavanja,čupanje jezika i kuvanje u kazane koji nisu htjeli da pređu na srpsku vjeru bila je svakodnevnica.
   I dan danas prelaze neslaveni i slaveni na srpsku vjeru ali bez kuvanja i čupanja jezika, pa imamo u Kotoru tragikomičnu situaciju da austrijanci i italijani koji su prešli na srpsku vjeru postali Srbi samo zato jer su uzeli srpsku vjeru a po automatizmu srpske crkve i još postali velikosrbi da bi bili u trendu sa programom i tradicijom srpske crkve.
   Još jedna laž Ljute je u vezi imena Sveti Mikula dakle ime Sveti Mikula se koristi u Poljskoj,
   U Engleskoj je Saint Nicholas, u Njemačkoj Sinterklaas, u Poljskoj Mikula.

  • U Jotoru Vatikanski postabljeni Biskupi stoluju od VI vijeka. Do 1200 godine , 600 godina , nije bilo pravoslavlja do dolaska Nemanjića i osnivanja Manastira na prevlaci/mozda kod Podgorice/U kotoru nije bilo pravolavne crkve fo poklona dijela crnve SV Luke 1500 i neke godine. Niiti hroblja. Sve srkve po Grblju i CG su bile zapadnog obreda do doalska Nemanjića.

   • Ne opijaj se toliko pomalote. Bice ti Djuro doliva a Ljuta drzi svijecu. U 4 ujutro. Odmori sto vise vode a manje tih napitaka sto ti tumbaju ova slova.
    Guglaj jer mi to neznamo pa tvoje znanje usvajamo.

 6. Pa sam navod da je bokeska mornarica naslednica bratovstine Svetog Nikole a ne Svetog Mikule je jasno da nema veze sa hrvatima…da ponovim da je admiral i nadbiskup Andrija Zmajevic napisao knjigu SRBI ZIVE JUZNO OD REKE CETINE bi pametnome bilo dosta…nazalost Mletacka inkvizicija je bila toliko brutalna da je bolje stati na ovoliko
  Srecan Bozic po gregorijanskom kalendaru i sve najlepse svim danasnjim Bokeljima u novoj 2018g.

 7. Sretan i blagoslovljen Božić svim krscanima koji ga danas slave i onim krscanima koji će ga proslaviti za 15 tak dana.
  Sto se tice BM, jasno je da je ona opstala zahvaljujući svim Bokeljima, kao sto je svim dobronamjernima jasno da su najveći utjecaj i zasluge za njen opstanak do danas imali katolici tj. Hrvati. To sto neki pokušavaju napraviti s BM neće im uspjeti.
  Jos jednom svim ljudima dobre volje sretni blagdani.

 8. Sama cinjenica da je Bokeljska mornarica bila pokrovitelj proslave Sv. Nikole zastitnika pomoraca 19.12 ali da se nije oglasila povodom Sv. Nikole zastitnika pomoraca 6.12. jasno pokazuje kuda ide Bokeljska mornarica sa novim vodstvom.

  • Sram ih bilo to su kukavice,rukovodstvo nije dostojno da nosi uniforme hrabre Bokeljske mornarice,
   Svaka čast svakome i poštujem svaku religiju ali ovo rukovodstvo da ih ne nabrajam su kukavice , pitao bih oće li organizovati Božić 7.Januara u svoje prostorije i doček Nove 2018.godine 13.Januara, trenutno rukovodstvo Bokeljske mornarice.

   • Za postovanog Kotoranina,
    Povijesna izreka je da izdaju svak voli, a izdajnika nitko i cesto budu stigmatizirani. Izgleda da se povijest i u ovom slučaju ponavlja. Očito se pojavljuju neki novi izdajnici.
    Sretan i blagoslovljen Božić svim ljudima dobrih namjera.

  • pogresan zakljucak…hrvati slave Svetog Mikulu a ne Svetog Nikolu pa nema greske kod Admiraliteta…Admiral je sigurno jedan od najskolovanijih Bokelja a i sire ali ne moze drugacije radi pradjeda jer mu je poznat sastanak Bokelja na prcanju i njihovo pismo hrvatskom saboru u vrijeme Bana Jelacica…?

 9. Polagali smo velike nade u izbor novog Admirala Bokeljske mornarice, iako je trebalo dosta vremena da se stavovi usaglase I konacno I odrzi skupstina na kojoj je izabran. Na zalost, sve su nade pale u vodu vec nakon nekoliko mjeseci nakon sto je popustio pod pritiscima iz Podgorice I Beograda (podruznice sa 1 cjelim clanom).
  Bokeljska mornarica nije crnogorska, I crnogorci su toga svjesni, jer kada su birali datum za proslavu dana mornarice nisu odabrali ni jedan vezan za Bokeljsku mornaricu I Boku. Bokeljske mornarice se sjecaju kao sluge okupatorske Austro-ugarske koja je granatirala Lovcen.
  Samo guraj napred Admirale, dobices orden I upropastiti ono sto je od Bokeljske mornarice ostalo.
  Sve manje I manje mornara se odaziva na prozivku osim na dan Sv.Tripuna (koji je postao “klizni” jer zabora, moraju nasi popovi “omastit brke” u Dubrovniku) a sve vise Bokeljska mornarica postaje folklore, te ova proslava, te ona proslava, te igramo kolo sad, te cemo sutra, kad god ko pozove (tome ne sluzi Bokeljska mornarica), zovite neki KUD.

 10. Pazljivo i vrlo oprezno sam procitao tekst do samoga kraja, i to dva puta.Nisam istoricar, i ne mogu u ovom trenutku biti toliko pametan, da bi isti analizirao, jer ce to neki drugi uraditi mnogo ucenije i pametnije od mene. Ali, pored kompletnog teksta, koji je izuzetan, meni kao neznalici, ni tolika opsirnost nije bila neophodna, jer mi je bilo dovoljno da procitam samo prvih osam redova, da potvrdi moje znanje o “BOKELJSKOJ MORNARICI”
  Sto zelim reci, pustite nase kolo neka plese, pustili su ga i komunisti i u Titovo vrjeme i nije im smetalo a sada, kada bi trebalo da bude mnogo jednostavnije kao da se pojedinci trude rusiti i razgradjivati “BOKELJSKU MORNARICU” i to na nacionalnim osnovama. Svi “BOKELJI” iz razlicitih perioda njiovog zivljenja, znali su da je vole i da je sacuvaju do dana danasnjeg, zato ne dozvolimo, nikome da rusi tradiciju nase slavne”BOKELJSKE MORNARICE”.
  Zato zelim, dokle je vjeka i Svjeta,”BOKELJSKA MORNARICA” plese svoje i nase kolo!
  SRETAN BOZIC I PUNO LJUBAVI, SLOGE I MIRA!

  • Ima i onih u njoj kojima je Bozic 7 januara. To je generalno svejedno, ali ne za svakoga. Prvo ne za tebe i tebi slicne. Ti u stvari i nemas pojma sto mislis. Vazno je da vrijedjas i da svakakve rijecetine dijelis kukavice jadna.

   • Kad se nazdere onda ce da misli glupom glavom. Mornarica je od svih Bokelja, hriscana i ateista. Veliki pozdrav gospodinu Catovicu. Ja sam katolik, on je ateista, ali jedinstveni smo u ljubavi prema Boki. Gospodin Catovic na kulturan nacin iznosi svoj stav. Djura je pljuvacki nastrojen divljak.

    • Poštovani škaljarinu ja sam agnostik a to je velika razlika od ateizma. Agnostici su takođe vjernici koji vjeruju u neke prirodne sile nazovimo ih i božanske ali ne na način kako to tumače ovozemaljske crkve. Mišljenja sam da čovjeku ne treba posrednika u komunikaciji sa Bogom. Crkvene obrede i rituale ne razumijem pa zato u crkvu i ne zalazim.

     • Izvinite gospodinu Catovicu, bice mi ostalo ono sto ste napisali ,,pravoslavnog i ateistickog porijekla”. Znam sto znaci agnostik jer i ja naginjem tome. Ovi popovi mi nisu uvjerljivi, a sto je bilo kroz vrijeme od ratova, progona, indulgencija, da ne zborimo.
      Vise obicajno drzim do praznika i srdacno Vas pozdravljam.

   • Postovana, svima je Bozic 25.12 samo sto neki koriste kalendar koji je napravio Julije Cezar a drugi koriste kalendar sa korekcijama koje je napravio Papa Grgur XIII. Trenutna razlika izmedju ta dva kalendara je 13 dana, za 80-tak godina ce biti 14, pa onda 15 itd…

     • Kalendar je vec bio u upotrebi u Boki Kotorskoj (tada Austro-Ugarskoj), to je u Kraljevini SHS usvojen dekretom 1919, zar ne?

     • Ljuta nečeš se naljutit ako ti napišem….
      ubili hrvati ubili kako si napisao ,
      samo poslije masakra nad hrvatskim poslanicima u beogradski parlamenat od strane tvog-vašeg idola puniše račića (namjerno malim slovima)koji je prije toga osuđen na smrt ukoliko bude uhvaćen u kraljevini Crnoj Gori od strane Kralja Nikole radi pripremanje atentata na Kralja Nikolu, zar ne Ljutuću.

 11. Molim admiralitet da osmotri ovu problematiku iz mog privatnog ugla. Bokelj sam , mornar sam ali nikada nijesam tražio članstvo u BM iz razloga šta osjećam neku da se tako izrazim “katoličku rampu” nad bokeljskom mornaricom. Naime po vjerskom ubijeđenju sam agnostik , pravoslavnog i ateističkog porijekla. Crkvene obrede ne razumijem pa sam zaključio da sam kao takav nepodoban za članstvo u društvu.
  Hoće li se BM otvoriti za sve bokelje to neka odluči admiralitet i svaku njihovu odluku ću poštovati.
  Međutim žestoko se protiv da bokeljska mornarica kao i svi ostali fragmenti iz bokeljske kulture uđu u sferu odlučivanja premijera Dula “akcize” i njegove podgoričke družine.

OSTAVI KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

PRAVILA KOMENTARISANJA

Komentari se objavljuju na portalu Skala radija. Odgovorni za sadržaj su isključivo autori napisanih komentara.

U komentarima je zabranjeno koristiti uvredljive riječi, psovke i klevete. Neće se objavit komentar koji sadrži ove elemente kao ni tekst komentara koji sadrži govor mržnje. Ukoliko se dogodi propust pa tekst bude objavljen, moderator je dužan da ga odmah ukloni čim ga primijeti ili mu neko skrene pažnju na sadržaj. Neprimjeren sadržaj će biti uklonjen a autor može biti prijavljen nadležnim organima.

Za eventualne primjedbe i sugestije mejl je [email protected]