Direkcija javnih radova odgovorila na pitanja Skala radija

1
sanacija kasni i još se ne zna kad će bazen moći da se koristi

Nakon više konstatacija izrečenih u emisijama Skala radija “Skalin parapet” o sanaciji zatvoreg bazena “Nikša Bućin” u Škaljarima, koje su se odnosile na sporost, kašnjenja i nemogućnost uvida u dokumentaciju i ugovore o sanaciji, Skala radio je pozvao direktora Direkcije javnih nabavki Almira Kalača i pitao ga o čemu se radi?

Kalač je zamolio da mu dostavimo pitanja mejlom, što smo i uradili u petak 22. decembra 2017. godine, pri kraju radnog vremena. Odgovor na naša postavljena pitanja smo dobili mejlom jutros.

Pitanja i odgovore prenosimo u cjelosti:

Skala: Sanacija zatvorenog bazena »Nikša Bućin« kasni. Završena je prva faza. Što je sve urađeno i koliko je koštala prva faza?

Direkcija: I faza rekonstrukcije podrazumjevla je izvođenje radova na konstruktivnoj sanaciji objekta. Ova faza radova je obuhvatila demontažu ograda, postojećih čeličnih stepenica, sjedišta i spuštenih plafona u prostoru bazena, radove na konstruktivnom ojačanju armirano-betonske konstrukcije bazenske školjke, ojačanju postojećih stubova, sanaciju manje oštećenih betonskih površina ploča, greda i stubova reparaturnim malterom. Sanaciju čelične krovne konstrukcije koja je obuhvatila čišćenje (pjeskarenje) postojeće čelične konstrukcije, vršenje provjere stvarnih dimenzija svih elemenata, ojačanje svih elemenata krovne konstrukcije čiji je presjek umanjen usljed pojave korozije, izradu novih visilica za podkonstrukciju plafona, izvođenje nove antikorozivne zaštite čelične krovne konstrukcije, izvođenje radova na servisiranju ležišta čelične krovne konstrukcije kao i radove na izradi revizionih staza. Takođe, radovi su obuhvatili i sanaciju postojećeg krovnog pokrivača sa izradom svih potrebnih limenih opšiva. Ukupna vrijednost I faze radova iznosila je 796.698,57 €.

Skala: Ko je izvođač radova i ko je nadzorni organ?

Direkcija: Radove I faze izvodilo je preduzeće “Erlang” doo iz Podgorice a stručni nadzor je vršilo preduzeće “Ding” doo iz Podgorice

Skala: Kada će početi druga faza i što sve obuhvata?

Direkcija: Javno nadmetanje za izbor izvođača radova II faze je raspisano  26.05.2017. godine. Dana 18.07.2017. godine uložena je žalba na tedersku dokumentaciju. Nakon  donošenja odluke Državne komisije za kontrolu postupka javnih nabavki, javno otvaranje ponuda održano je 11.09.2017. godine.  Nakon završetka pregleda i ocjene pristiglih ponuda Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda donijela je odluku o dodjeli ugovora na koju su uložene žalbe. Nakon ponovnog pregleda i ocjene pristiglih ponuda dana 20.12.2017. godine donešeno je novo Rješenje o dodijeli ugovora. U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama ostali ponuđači imaju rok od 10 dana da ulože žalbu na novo rješenje. Tek nakon isteka ovog roka moći će se preciznije definisati kada se očekuje potpisivanje ugovora. II fazom rekonstrukcije bazena predviđeni su svi radovi na instalacijama jake i slabe struje, vodovoda i kanalizacije,  termotehničkim i splinker instalacijama kao i pripadajući  građevinski radovi neophodni za stavljanje u funkciju vaterpolo borilišta i pripadajućih svlačionica. U ovoj fazi nije predviđeno opremanje objekta.

Skala: Da li su obezbijeđena sredstva za drugo fazu i u kojem iznosu?

Direkcija: Procjenjena vrijednost radova II faze iznosi 2.500.000,00 €, a predlogom Kapitalnog budžeta za 2018. godinu planirana su sredstva u iznosu od 600.000,00 €.

Skala: Ko je izvođač druge faze a ko nadzorni organ?

Direkcija: Procedure javnih nabavki za izbor izvođača radova i nadzornog organa za II fazu radova su u toku i tek nakon njihovog zavšetka moći ćemo dati odgovor na ovo pitanje.

Skala: Što podrazumijeva treća faza?

Direkcija: Tehnički rok izvođenja radova II faze je 5 mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao.

Skala: Koliko će trajati druga faza od trenutka uvođenja izvođača u posao?

Direkcija: Treća faza radova podrazumjeva sve prostale radove (radovi u administrativnom prostoru, fasadni radovi, radovi na uređenju terena i opremanje objekta) koji su neophodni kako bi se mogao obaviti tehnički pregled i objekat dobiti upotrebnu dozvolu.Nakon završetka radova II faze bazen će se moći koristiti u trenažne svrhe a tek nakon završetka III faze moći će se koristiti i za odigravanje utakmica.

Skala: Da li je tačno da  do projektne dokumentacije nije moglo da dođe ni rukovodstvo kotorske opštine, a ni Direkcija za izgradnju i uređenje Kotora?

Direkcija: Direkcija javnih radova je za potrebe opštine Kotor sprovelo postupak izbora obrađivača Glavnog projekta rekonstrukcije zatvorenog bazena “Nikša Bućin” u Kotoru.  U skladu sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG 51/08, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13, 39/13, 33/14)34/08) Investitor je lice na čije ime glasi građevinska dozvola. U postupku izdavanja podnosilac zahtjeva pored ostalog podnosi dokaz o o pravu svojine, odnosno drugom pravu na građevinskom zemljištu ili dokaza o pravu građenja, odnosno drugom pravu na objektu, ako se radi o rekonstrukciji objekta, i kopije plana.  U konkretnom slučaju građevinska dozvola je izdata Opštini Kotor – Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora. U propisanoj proceduri svi primjerci projektne dokumentacije predati su Ministarstvu održivog razvoja i turizma. Prema informacijama iz Ministarstva sva dokumentacija nakon izdavanja građevinske dozvole predata je Direkciji za uređenje i izgradnju Kotora na koju i glasi građevinska dozvola. Direkciji javnih radova je za potrebe izvođenja radova dostavljen jedan primjerak dokumentacije koja je predata izvođaču radova.

Skala: Ako možemo, na koji način?

Direkcija: Svi ugovori koji su do sada sklopljeni nalaze se na portalu Uprave za javne nabavke.

Za sve dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju, kaže se odgovoru koji nam je dostavila Direkcija javnih radova.

1 KOMENTAR

  1. Evo jutros ekoloska katastrofa!!!
    Čitav zaliv je pod dimon sa Mula!!!
    Nedopustimo je da beko pali ove vatre I zagai čitav zaliv. Nema vjetra dim je polegao ..davimo se.
    Niko be interveniše. ..gdje je komunalno! !!!

OSTAVI KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

PRAVILA KOMENTARISANJA

Komentari se objavljuju na portalu Skala radija. Odgovorni za sadržaj su isključivo autori napisanih komentara.

U komentarima je zabranjeno koristiti uvredljive riječi, psovke i klevete. Neće se objavit komentar koji sadrži ove elemente kao ni tekst komentara koji sadrži govor mržnje. Ukoliko se dogodi propust pa tekst bude objavljen, moderator je dužan da ga odmah ukloni čim ga primijeti ili mu neko skrene pažnju na sadržaj. Neprimjeren sadržaj će biti uklonjen a autor može biti prijavljen nadležnim organima.

Za eventualne primjedbe i sugestije mejl je [email protected]