Hoće li biti spremna sala za predstavu “Pokoljenja djela sude 1918-2018“

U prvoj kući od kulture u Kotoru gradu, u kojoj  je već dugo vremena velika sala u mraku i prašini, ovih dana se na vrat, na nos upravo o hitnom uređenju sale razmišlja. Scena, svijetlo, ton u stanju potpunog raspada, ali i prijetećeg rizika. U više navrata su bili ugroženi izvođači na sceni. Nakon završetka … Continue reading Hoće li biti spremna sala za predstavu “Pokoljenja djela sude 1918-2018“