Iz arhiva Skala radija: Odbor direktora Luke Kotor AD izgleda nema pojma o dopisu Kay Uwe Marossa (15/09/2016)

0
Luka Kotor

Odbor direktora Luke Kotor AD izgleda nema pojma o dopisu Kay Uwe Marossa

Nakon teksta objavljenog na portalu Skala radija “Odbor direktora Luke Kotor AD odbio vanrednu sjednicu Skupštine akcionara”, saopštenjem se oglasio Odbor direktora ove kompanije u kome se između ostalog navodi:

Povodom medijskih navoda u proteklom periodu koji su se odnosili na špekulacije u vezi sa razlozima otkazivanja brodova kompanije Costa Cruise Lines, a na koje navode je Odbor direktora reagovao svojim saopštenjem i pritom se obavezao da će blagovremeno informisati javnost o tačnim razlozima otkazivanja 49 dolazaka kopanije Costa, ovim saopštenjem, a nakon utvrđenog činjeničnoog stanja, Odbor direktora “Luka Kotor” A.D. Kotor se izjašnjava na sljedeći način:

Predstavnik kompanije Costa Cruise Lines,direktor sektora planiranja rasporeda  dolazaka brodova g-din Bartol je svojim dopisom informisao da su razlozi otkazivanja dolazaka brodova kompanije Costa Cruise Lines za 2017.godinu isključivo komercijalne prirode, te da su isti ishodovani odlukom kompanije Costa da svoje brodove preusmjeri u drugi dio Mediterana isključujuei pritom luke u Jadranu. Navedena otkazivanja plovila se ne odnose samo na luku Kotor, već i na luku Split i djelimično luku Dubrovnik….

Kay Uwe Maross, direktor planiranja itinerera i lučkih operacija Carnival maritime kompanije koja se bavi planiranjem nautičkih i svih drugih aspekata poslovanja kompanija Costa Cruises, Costa Asia i Aida Cruises, je poslao mejl izvršnom direktoru Luke Kotor Vasiliju Kusovcu u kome ga obavještava o razlozima zbog kojih je došlo do otkaza dolazaka brodova u luku Kotor za 2017. godinu.

Jasno je da Odbor direktora kotorske kompanije nije imao osjećaj odgovornosti niti potrebu da komunicira sa kompanijama oko problema koji su doveli do otkazivanja dolazaka brodova i da su sadašnja saopštenja puki pokušaj opravdavanja nerada koji će dovesti do značajnog umanjenja prihoda ove kompanije.

Dobro plaćenim pripadnicima rukovodnog kadra kotorske kompanije nije jasno da je osnovni razlog nedolaska brodova u luku Kotor upravo, kako sami kažu komercijalne prirode, jer je jasno da je Costa promijenila luku zbog činjenice da joj je Kotor postao neisplativ kao luka iz razloga koji su navedeni u mejlu.

Uostalom, nijesmo imali priliku da vidimo dopis Bartola jer ga Odbor direktora nije ponudio javnosti na uvid.

Mejl Kay Uwe Maross, direktora planiranja itinerera i lučkih operacija Carnival maritime kompanije porenosimo u cjelosti:

From: Kay Uwe Maross [mailto:[email protected]]

Sent: Monday, September 05, 2016 5:49 PM

To: Luka Kotor <po[email protected]>

Cc: Lars Ljoen <la[email protected]>; Andrew Keith Dowds

<kei[email protected]>

Subject: Re: FW: PORT OF KOTOR

Poštovani G. Kusovac,

Veliko hvala na vašem dopisu i zato što ste zinteresovani za razloge promjene u rasporedu.

Prije svega, svaka kuzing kompanija mora da prilagodi svoje itinerere prepoznatim potrebama s obzirom da su promjene prirodne i čak i kada brod plovi u istoj oblasti tokom godina luke ticanja se mijenjaju s vremena na vrijeme.

U cilju da se napravi uspješan itinerer moraju se uključiti “destinacije koje se moraju vidjeti” (Venecija i Dubrovnik u Jadranskom moru) i logistički neophodne luke (za prekrcaj putnika, snadbjevanje gorivom, ostala snadbjevanja, itd.).

Preostale luke su tu da kompletiraju itinerer na najatraktivniji način. Na primjer, one su izabrane geografskom pozicijom (plovidba sa uštedom na gorivu), zadovoljstvo gostiju i potencijal ostvarenja prihoda (neto prihod od ekskurzija – troškovi u luci ticanja).

Kotor je smatran kao jedna od potencijalnih luka da se kompletira itinerer mada je sa naše tačke gledišta podložan promjeni. Aktuelni itinerer Costa Mediterranea dozvoljava samo ticanje u trajanju pola dana. Ukoliko brod mora da bude na sidru treba nam previše vremena za prevoz tenderima tako da je zadovoljstvo putnika manje nego što je prvobitno očekivano.

Broj drugih problema znate iz diskusija sa CLIA-om i/ili drugim kruzing kompanijama koje nas drže u razmatranju Kotora kao kandidata za zamjenu, na primjer:

–  pozicija sidrišta broj 1. Je veoma teška u odredjenim slučajevima vjetra

–  uvodjenje raznih taksi povezanih sa turizmom/svjetskim naslijedjem utče na kalkulaciju za vašu dobru luku u negativnom smislu

–  ne-ekskluzivni pristup za tur-operatore sa ugovorom opet utiče na kalkulaciju prihoda s obirom da gubimo posao od samostalnih operatora

–  uvodjenje naknade za posadu za izlazak na obalu je jedinstven i spriječava mnoge od naših najboljih ambsadora destinacije da izadju na obalu

Mi smo članovi CLIA-e i pratimo diskusije i razvoj situacije u Kotoru pažljivo. Tako da se nadamo produktivnom dijalogu koji će ići uglavnom kroz CLIA-u i vjerovati u šansu da ćemo procjeniti Kotor na povoljniji način u budućnosti.

Pozdrav,

Best regards / Cordiali saluti / Freundliche Grüße Kay-Uwe Maroß

Director Itinerary Planning & Port Operations

————————————————————-

Carnival Maritime GmbH      Grosser Grasbrook 9

20457 Hamburg

T: +49 (0) 40 302393-1423

M: +49 (0) 174 9598276

http://www.carnival-maritime.com

U prilogu original mejla.

From: Kay Uwe Maross [mailto:[email protected]]

Sent: Monday, September 05, 2016 5:49 PM


To: Luka Kotor <portofkotor@t-­‐com.me>

Cc: Lars Ljoen <lars.ljoen@carnival-­‐maritime.com>; Andrew Keith Dowds

<keith.dowds@carnival-­‐maritime.com>

Subject: Re: FW: PORT OF KOTOR

Dear Mr. Kusovac,

Thanks a lot for your letter and and for being interested the reason for deployment changes. First of all any cruise line has to adapt the itineraries to marked needs thus changes are natural

and even if a vessel sails in the same area over years the ports of call change from time to time. In order to build a successful itinerary one needs to include “must see destinations” (Venice and Dubrovnik for Adriatic Sea) and logistical necessary ports (for turn around of passengers,

bunkering, provision supply etc.).

The remaining ports ports are there to complete the itinerary in the most attractive way. I.e. they are chosen by geographical position (fuel economic sailing), guest satisfaction and revenue potential (net shore excursion income – expenses for the port call)

Kotor is considered as one of the potential ports to complete an itinerary thus from our point of view is subject to change. The actual itinerary of Costa Mediterranea allows just a half day call. If the vessel has to stay at anchor we use to much time for tendering thus passenger satisfaction is

lower than originally expected.

A number of other issues you know from discussions with CLIA a/o other cruise lines keep us considering Kotor as a candidate for exchange. e.g.

–  anchorage position one considered as very difficult at certain wind conditions

–  implementation of the different tourist / world heritage related taxes affects the calculation for your good port in a negative way

–  non-exclusive access for contracted tour operators again affect the revenue calculation as we

loose business to independent operators

–  the implementation of a crew fee for shore leave is rather unique and prevents many of your best destination ambassadors from going ashore

We are member of CLIA and follow discussions and developments at Kotor closely.

Thus we are looking forward for a productive dialogue which will mainly go through CLIA and trust in the chance to rate Kotor in a more favourable way in the future.

Best regards / Cordiali saluti / Freundliche Grüße

Kay-Uwe Maroß

Director Itinerary Planning & Port Operations

————————————————————-

Carnival Maritime GmbH

Grosser Grasbrook 9

20457 Hamburg

T: +49 (0) 40 302393-1423

M: +49 (0) 174 9598276

http://www.carnival-maritime.com

OSTAVI KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

PRAVILA KOMENTARISANJA

Komentari se objavljuju na portalu Skala radija. Odgovorni za sadržaj su isključivo autori napisanih komentara.

U komentarima je zabranjeno koristiti uvredljive riječi, psovke i klevete. Neće se objavit komentar koji sadrži ove elemente kao ni tekst komentara koji sadrži govor mržnje. Ukoliko se dogodi propust pa tekst bude objavljen, moderator je dužan da ga odmah ukloni čim ga primijeti ili mu neko skrene pažnju na sadržaj. Neprimjeren sadržaj će biti uklonjen a autor može biti prijavljen nadležnim organima.

Za eventualne primjedbe i sugestije mejl je [email protected].