Ko omogućava ugostitelju Ivanu Jovanoviću kršenje zakona?

Uvidom u dokumentaciju, urbanističke planove Dobrote, sa akcentom na Zonu Daošine i činjenicu da je vlasnik kat. parcele 1545. Ivan Jovanović uzurpirao dio državne imovine i gradio pomoćne objekte i započeo dogradnju objekta bez građevinske dozvole, protivno DUP-u Dobrota, da nastavlja da se ponaša bahato i restaurira ugostiteljski objekat “Tiha noć“ koji se nalazi u … Continue reading Ko omogućava ugostitelju Ivanu Jovanoviću kršenje zakona?