Marija Ćatović: Sigurna sam da će se promjenom zakona Kotoru vratiti status grada

7
Marija Ćatović

Kotor, grad Svjetske kulturne i prirodne  baštine odavno je zaslužio da mu se prizna status kulturne prijestonice Crne Gore.

Sama činjenica da je preko polovine ukupnog pokretnog i nepokrednog spomeničnog fonda smješteno na teritoriji Kotora dovoljno govori o posebnosti grada kome se s neskrivenim oduševljenjem dive brojni gosti koji ga posjećuju, ali i strane državne delegacije, predsjednici država i vlada i krunisane glave, javne ličnosti iz svijeta umjetnosti, nauke, kulture, biznisa, sporta.

Kotoru je nakon II Svjetskog rata oduzeto zvanje grada čime je, poput ostalih u Crnoj Gori dobio status opštine.

Ako je to tada moralo tako, nije prije par godina kada se donosio Zakon o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore.

Na nacrt zakona predstavnici kotorske lokalne vlasti, a posebno tadašnja gradonačelnica Kotora Marija Ćatović podnijeli su brojne argumentovane primjedbe i jasno stavili do znanja zhakonopiscu da ne prihvataju status koji je Kotoru namijenjen.

Snaga dignutih ruku, ili moć prsta na tasteru prilikom odlučivanja bila je dovoljna da izgubi Crna Gora, jer, ne dobijajući status grada, kako je to bilo potpuno prirodno nije izgubio samo Kotor.

Marija Ćatović je i tada najavila da će nastaviti borbu da se nepravda ispravi.

I to ne samo kao rođena Kotoranka, Dobroćanka čiji su korijeni u vjekovnim kapetanskim palatama iz kojih izvire tradicija i istorija slavnih predaka, već i zbog činjenice da je to važno za Crnu Goru u izgradnji sopstvenog identiteta.

Neće biti, govorila je ona da je sve isto u Crnoj Gori. To jednostavno nije moguće i to ne treba nikoga da vrijeđa. Kao što je prirodno da Cetinje bude grad, prijestonica Crne Gore a Podgorica Glavni grad sa svojim opštinama, tako je prirodno da Kotor dobije status grada a potom i kulturne prijestonice naše države. Protiv te ideje niko od političkih lidera nikada nije imao ništa protiv.

Marija Ćatović je nastavila da se bori kako bi se ispravila nepravda učinjena Kotoru. Radila je kroz razne oblike djelovanja. Najnoviji je poslaničko pitanje  ministru unutrašnjih poslova Rašku Konjeviću koje je postavila 25. maja 2015. godine u Skupštini Crne Gore.

Skala radio je pitao Mariju Ćatović, gradonačelnicu Kotora u dva petogodišnja mandata, biranu na neposrednim izborima, a sada poslanicu u Skupštini Crne Gore da li misli da će napori da Kotor povrati status grada koji mu, bez sumnje pripada uroditi plodom.

Svakako da hoće, odgovorila nam je, potpuno sigurna da su argumenti toliko jaki da se više preko njih ne može prelaziti. Mislim, kazala je Ćatovićeva da je i raspoloženje u Ministarstvu unutrašnjih poslova da se konačno izmijeni Zakon o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore.

Tražili smo poslaničko pitanje ministru Konjeviću od Marije Ćatović i njegov odgovor iz koga se najbolje vidi suština.

Marija Ćatović je pitala Raška Konjevića “Da li će Kotor, jedini grad u Crnoj Gori koji je pod zaštitom Svjetske kulturne i prirodne baštine i zvanično dobiti status grada, koji mu je neopravdano oduzet Zakonom o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore, koji je donešen 02. novembra 2011. godine”?

Ćatovićeva je u obrazloženju kazala:
Zakonom o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore, Kotor nije vratio status grada koji je imao vjekovima i što mu pripada po svim atributima koje posjeduje Kotor i  pored činjenice da se nalazi među 830 najznačajnijih mjesta na planeti, gradu pod zaštitom UNESCO-a jedinom u Crnoj Gori, koji baštini univerzalne kulturne i prirodne vrijednosti koje je prepoznao svijet i koje su, upravo zbog te činjenice postale sastavni dio svjetske baštine, neoprostivo je izbrisati status grada. Poslužiću se riječima Paola Mađelija, umjetnika evropskih dimenzija koji je kazao, citiram: Kotor je božanstveni svetionik čija je dužnost da osvijetli čitav Mediteran.
Interesantno je da i on koji nije iz Kotora ni Crne Gore, poput brojnih velikih imena nauke, kulture i obrazovanja vidi Kotor kao prijestonicu Mediterana, što je on i oduvije bio, igrajući značajnu ulogu kroz bogatu viševjekovnu istoriju i neraskidivu vezu sa svjetskom civilacijom. Pomenuću i Bruna Bodara,  izvršnog direktora i osnivač Kluba najljepših zaliva svijeta koji, prilikom posjete Kotoru prije nekoliko godina nije krio oduševljenje jedinstvenim ljepotama, nevjerovatnim kontrastima i kulturno-istorijskim vrijednostima za koji je kazao da predstavljaju ponos Mediterana.

Kotor baštini više od polovine ukupnog spomeničnog fonda Crne Gore, pokretnog i nepokretnog. Sama ta činjenica je dovoljna da istakne značaj grada koji je sa Evropom vekovima koračao ruku pod ruku, ravnpravno, dostojanstveno i uzdignute glave gledajući ka slobodarskom Lovćenu.

Palate gospodske u jedinstvenom Kotoru najbolje govore o životu kroz vrijeme koje se vjekovima mjerilo, o tolikoj raskoši i raznolikosti, statusnim simbolima, običajima. Podsjećaju nas kapetanski saloni na otmenost, stari jedrenjaci na smisao života ovdašnjeg čovjeka, srebro i zlato na odraz bogatstva i snage.

Kotor, upravo zbog negove vrijednosti od svijeta prepoznate, posjećuje dnevno više hiljada turista. U početku sa umjerenom radoznalošću koju uvijek izaziva susret sa novim, a odlaze gotovo bez daha, napojeni ljepotom i neponovljivim doživljajem. Ona za koju je stvoritelj posebno dan odvojio da bi je vajao iz svoje unutrašnjosti i ostavio svima nama za divljenje. To je Kotor i to je Boka Kotorska.

To je Kotor koji zaslužuje da mu se vrati  status grada, jer je to najumanje što se za njega može uradit.

Gospodine ministre Konjeviću,

Za državu Crnu Goru bogato kulturno istorijsko nasljeđe važno je obilježje njenog trajanja i civilizacijskog hoda. Nepokolebljiva vizija ujedinjene Evrope i Crna Gora u njoj ranije ali i u vremenu koje slijedi, čini da upravo Kotorom, kao našim ponosom pokazujemo jasno da smo neodvojivi dio evropske kulture i tradicije.
Kulturno istorijsko nasljeđe Kotora svjedoči da je Crna Gora oduvijek bila dio evropske civilizacije, i da je po svojim tekovinama i dostignućima pripadala modernoj Evropi. To je i najbolja potvrda da smo danas na pravom putu. Zato je od ogromne važnosti  i da to bogato, vjekovima nagomilano kulturno-istorijsko nasljeđe valorizujemo na pravi način i da jačamo svijest o značaju tog ogromnog nasljeđa. A čuvaćemo ga tako što mu nećemo oduzimati atribute i umanjivati značaj koji ima u lošoj namjeri da napravimo uravnilovku gdje bi  svi trebali biti zadovoljni. Mislim da nam to nije cilj već objektivnost u shvatanju vrijednosti. Kotor se sa takvim statusom ne slaže i neće ga prihvatiti. To je grad koji je zaslužio poštovanje i zato apelujem na Vas, gospodine ministre da uradite sve da se ova nepravda ispravi i Kotoru vrati status grada koji mu prirodno pripada. Pripada mu i mnogo više od toga. To je grad- Prijestonica crnogorske kulture. On će to biti, vjerujem u skorijoj budućnosti jer je prosto nemoguće pobjeći od činjenica koje ga postavljaju na pijadestal univerzalinih vrijednosti Crne Gore.

Ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević odgovorio je poslanici Mariji Ćatović da je, osim Ustavom, oblast lokalne samouprave uređena nizom zakona, među kojima su najznačajniji Zakon o lokalnoj samoupravi, Teritorijalnoj organizaciji Crne Gore, Glavnom gradu, Prijestonici, Zakonom o finansiranju lokalne samouprave, Zakonom o izboru odbornika i poslanika.
Pravni okvir sistema lokalne samouprave u Crnoj Gori je uglavnom usklađen sa Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi.
Imajući u vidu pozitivno pravni okvir sistema lokalne samouprave, može se zaključiti da imamo koncept jednostepene monotičke lokalne samouprave saopštenom kao osnovnom obliku lokalne samouprave, u odnosu da imamo model jedinica opšte nadležnosti prema kome sve jedinice lokalne samouprave vrše iste poslove, bez obzira na njihove specifičnosti demografske, ekonomske i svake druge, sa izuzetkom Glavnog grada i Prijestonice.
Ovakvo opredjeljenje nalazi opravdanje u činjenici da Crna Gora prostorni i po broju stanovnika nije velika. Međutim, svjesni značaja potrebe za daljim razvojem sistema lokalne samouprave, Vlada je opredijeljena i posvećena procesu reformi ovog sistema, kao i cjelokupnog sistema javne uprave. S tim u vezi, programom Vlade za 2015. godinu, za gtreći kvartal planirana je izrada analize o modelima organizacije lokalne samouprave, dok je za četvrti kvartal planirana izrada novog strateškog dokumenta kojim će se opredijeliti dalji pravci reforme javne uprave, uključujući oblast lokalne samouprav e za period do 2020. godine.
Cilj izrade navedene analize predstavlja kvalitetno preispitivanje dosadašnjeg modela organizacije lokalne samouprave, te dobijanje preporuka koji je to adekvatan model organizacije koji će obezbijediti dalji razvoj jedinica lokalne samouprave, pa samim tim i države, obzirom na savremene društveno-ekonomske okolnosti u kojima se Crna Gora nalazi. Dakle, rezultati ove analize biće osnov za eventualne izmjene važećeg pravnog okvira sistema lokalne samouprave.
S tim u vezi, ukoliko se pokaže opravdano uvođenje političkog modela  lokalne samouprave, uslijediće izmjene Zakona o teritorijalnoj organizaciji i u dijelu dobijanja statusa grada za konkretne jedinice lokalne samouprave.
Pored ovog, rekao bih više podsjećanja na ukupno funkcionisanje sistema lokalne samouprave, ja ću se složiti sa Vama, kazao je ministar Konjević Mariji Ćatović u najvećem dijelu obrazloženja koje ste dali i ukazali da Kotor u Crnoj Gori, imajući u vidu njegov kulturni i svaki drugi značaj zavređuje da kroz ovu analizu i kroz normativni okvir koji će kasnije vjerovatno pretrpjeti određene izmjene na adekvatan način bude njegova pozicija tretirana u ukupnom sistemu lokalne samouprave i u ukupnom sistemu koji grad Kotor, imajući u vidu sve ono što ste Vi rekli u tom segmentu zaslužuje.
Ono što je meni žao jeste da je 2011. godine ovako kako ste Vi rekli taj status promijenjen i možda Kotor na neki drugi način pozicioniran u sistemu lokalne samouprave pozicioniran i kao što znate u tom segmentu sam manje mogao da utičem, imajući u vidu da nijesam obavljao ovu značajnu funkciju. Možda ste Vi mogli više da pomognete kao gradonačelnica Kotora, ali ostaje na meni i Vama da, kada završimo ovu analizu i kada uđemo u jednu reformu koja nas čeka od 2016. do 2020. godine, dakle i za Kotor i za neka druga mjesta u Crnoj Gori sagledamo najbolji mogući mehanizam.

Ministar Konjević je zaboravio na niz sugestija i primjedbi od strane Ćatovićeve i kotorske lokalne uprave, koji na žalost tada nijesu uvažene.
On je nadalje kazao da  misli da već sami primjećujemo da model koji je dosta dugo prisutan u Crnoj Gori treba da pretrpi određene izmjene, jer su se mnoge stvari u društveno- ekonomskom kontekstu promijenile i shodno tome trebamo i cio sistem lokalne samouprave, kao i sistem javne uprave sagledati i definisati ga na način koji će biti bolji, imajući u vidu novi kontekst društveno-ekonomskih okolnosti.
Ono što je sigurno i drago mi je što ćemo u tome imati partnera i u Vama, vjerujem u najvećem broju poslaničkih klubova, da kada te te stvari budemo radili u periodu od 2016. do 2020. godine, sagledamo sve ono što je za svaki grad u Crnoj Gori značajno i da mu na taj način odredimo dio koji će  mu pripadatiu ukupnom sistemu lokalne samouprave.
Naravno, nije samo Kotor grad koji zaslužuje da se u ukupnom sistemu stvari preispitaju, ali mislim da je važno i siguran sam da ćete se složiti samnom da ovu stvar koju sada pripremamo kroz analizu određenih dokumenata i sistema koji funkcionišu u zemljama i regionu, posebno u državama koje su slične teritorijalno i brojčanog statusa, da sagledamo najbolji način koji bi mogao da izdrži probu vremena u dužem vremenskom periodu.

Marija Ćatović je zahvalila ministru Konjeviću na odgovoru i izrazila nadu da će zajedničkim radom doći do najboljeg rješenja a to je svakako činjenica da Kotor treba da dobije status grada. Od toga se svakako neće odustati.

7 KOMENTARI

  1. zasto neki ljudi misle da su tako bitni ?
    Zasto umisljaju da su super u svemu ?
    Zasto ne promisle da su tu jer je vrijeme naopako , a oni glavni u tom vremenu

  2. Samo naprijed gospođo Ćatović. Vjerujem da ćete uspjeti da završite posao koji nijesu dali da se završi. Kotor je grad što god oni mislili. Samo to završite za sve nas. Kako sreće da odavde nijeste išli. Sve bi bilo bolje.

  3. nema nas niđe osim za svoju g….. Jedan sam od onih koji se prvi digo protv suludne ideje da se zatvori Markat ali to je kap u more pri statusu Kotora. i TO SMO DOPUŠTILI DA NIJE GRAD, NEGO ŠTO JE, SELO!Zato nam ne ide jer smo sve sami puštili. Gospođo Ćatović borite se i dalje i ako treba da se za ovu stvar i miting organizuje.Neke su mi stvari isto malo jasnije baš kada je u pitanju Ćatovićka i nastavite je vi imate pravo reći što je Kotor i kakva mu je tradicija koju nositi iz vašega kapetanskoga bratstva. Ja sam sigur da i to smeta nekima istima vašima. Mi u Kotor od velike đelozije ne možemo naprijed.To je glavni problem a ne neko dugi.

OSTAVI KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

PRAVILA KOMENTARISANJA

Komentari se objavljuju na portalu Skala radija. Odgovorni za sadržaj su isključivo autori napisanih komentara.

U komentarima je zabranjeno koristiti uvredljive riječi, psovke i klevete. Neće se objavit komentar koji sadrži ove elemente kao ni tekst komentara koji sadrži govor mržnje. Ukoliko se dogodi propust pa tekst bude objavljen, moderator je dužan da ga odmah ukloni čim ga primijeti ili mu neko skrene pažnju na sadržaj. Neprimjeren sadržaj će biti uklonjen a autor može biti prijavljen nadležnim organima.

Za eventualne primjedbe i sugestije mejl je [email protected].