MarketingMARKETING SKALA RADIJA

-Cjenovnik usluga-

OGLASI

OGLASI
fizička lica
do 10 riječi,
preko svaka riječ 0.10 €
četiri emitovanja

3,00 eura

za jedan dan

OGLASI
pravna lica
do 10 riječi,
preko svaka riječ 0.30 €
četiri emitovanja

6.00 eura

za jedan dan

 

REKLAMNI SPOTOVI

REKLAMNI SPOT
do 30 sekundiemitovanje 10x dnevno
1 dan

20,00 €

7 dana

90,00 €

15 dana

140,00 €

30 dana

240,00 €

45 dana

290,00 €

60 dana

360,00 €

90 dana

510,00 €

6  mjeseci

950,00 €

9  mjeseci

1.450 €

12 mjeseci

2.000,00 €

emitovanja

00 – 24 h.

 

izrada epp spota 20,00 EUR

(cijene su sa uračunatim PDV-om)

Kontakt telefon:
tel: + 382 (0)32 302 688
fax:+ 382 (0)32 302 569


Adresa:
Skala radio
Stari grad
Pjaca od kina
85330 Kotor
Crna Gora


Žiro račun: 520-243700-64
PIB 02357496
PDV br. 92/31-00164-3
MAXKO d.o.o.