Mitropolit Amfilohije, zakleti neprijatelj Crne Gore

50
Amfilohije

Piše: Slobodan Jovanović

Amfilohije Radović je primjer kakav teško da postoji u istoriji ljudskog roda sa tolikom posvećenošću, prilježnošću i spremnošću da zemlju u kojoj je rođen pretvori u tuđu teritoriju. On nastavlja spiralu velikosrpske agresije koja je postojala po drugim republikama bivše države, a koja je dijelom opisana u ovom tekstu. Država sve to nijemo posmatra i dozvoljava čak takav pravni nonsens da SPC knjiži imovinu, vrši platni promet, gradi objekte, zapošljava ljude za koje niko ne kontroliše njihov boravak u Crnoj Gori, od kojih mnogi imaju i kriminalne biografije, a da uopšte nije registrovana kao pravni subjekt u nezavisnoj državi Crnoj Gori.

Prilikom susreta poglavara pomjesnih crkava na Patmosu, u Grčkoj, nakon sloma komunizma, u svojoj poruci oni, između ostalog, ističu: “Na području političkih promjena Pravoslavna crkva će se i dalje držati ustaljenog načela o nemiješanju u politiku”. Odgovor na to načelo, na njemu svojstven, originalan način, dao je Amfilohije Radović: “To zamjeranje je nasljeđe titoističko – brozovske ere. I tada je na snazi bila stroga zabrana crkvenim ljudima da se bave politikom. Crkvi, međutim, saglasno njenoj prirodi i svečovječanskoj misiji, ništa što je ljudsko nije tuđe”. To da SPC “ništa što je ljudsko nije tuđe”, a ni neljudsko, to najbolje znaju građani bivših republika, a znamo vrlo dobro i mi u Crnoj Gori.

Srpska pravoslavna crkva (SPC) s dolaskom Miloševića na vlast ulazi na velika vrata na političku scenu Srbije, sa nemjerljivim značajem u operacionalizaciji srpskog nacionalnog programa, igrajući u tome možda najznačajniju ulogu. Manipulišući religijskim i nacionalnim ośećanjima građana u čisto političke svrhe doprinjela je buđenju nacionalizma i velikosrpskog raspoloženja među narodom, istovremeno pružajući direktnu podršku vladavini Slobodana Miloševića. Političke strukture u Miloševićevo vrijeme i sve vlade nakon njega objeručke su prihvatile SPC kao jedan od stubova svoje moći. A SPC je to koristila, nametnuvši se kao snažan politički faktor i jačajući svoj materijalni položaj. „Prvo se intelektualna elita, dakle ljudi čije je osnovno oruđe i oružje reč, potrudi da narodu ‘provre krvca’, koristeći pritom mitove, bajke, epske pesme ili, drugačije rečeno, laži i poluistine koje svojom umetničkom vrednošću zadovoljavaju ljudsku potrebu za moralnim i lepim. Nakon tog ‘zagrevanja’ počinje ono pravo, ono zbog čega su i uspaljiva. Bez ovih epskomitskih ‘psihofizičkih priprema’ kroz koje je srpski narod prošao tokom 80-ih godina, a za čije sprovođenje su bili zaduženi ‘elitni nacionalisti’, devedesete verovatno ne bi bile onakve kakve su bile – ispunjene zverstvima i rušenjima, stradanjima i patnjama i srpskog i drugih naroda sa prostora bivše SFRJ.“ (Srpska Crkva u ratu i ratovi u njoj – Milorad Tomanić, 2001).

SPC je pošla putem “restauracije nekih arhaičnih vidova vizantijskog svijeta” i nakon komunizma se počela ponovo vezivati za “autoritarni sistem vlasti”. Odlučila se za političku ulogu, na širem planu se pojavila kao “generator nacionalne ideje”, umjesto da bude ono što joj njena priroda nalaže, što je nespojivo sa bilo kojim oblikom nacionalizma, piše Laurence Beauvisage 1998. godine. Od ruskih slovenofila je pozajmljena trijada “Bog – kralj – otadžbina” i ta se forma eksploatiše do profanog i kod Nikolaja Velimirovića, a posebno kod njegovih sljedbenika. Djelo Nikolaja Velimirovića “Srpski narod kao teodul” izlaže “učenje” o teoduliji, o tome da je “srpski narod sluga božji”, a srpsko društvo postoji na načelima “hrišćanskog kolektivizma, solidarizma, domaćinstva, starešinstva i pravoslavnog morala i etike”.Po Velimiroviću demokratija “razara organsko, svetosavsko narodno biće”. Sabornost predstavlja ideološku razradu kolektivizma i autoritarnosti, a nacionalizam postaje vrlina koja se pronalazi još u “učenju” sv. Save i čini jedan od obrazaca svetosavlja. “Srbi su od pamtivjeka sve rješavali na saborima o Trojičinu dne, preko miholjskih zborova na Prevlaci do crkvenih sabora. Zato bi bilo dobro da se i danas obnovi saborna svijest naroda. Stranke su nešto novijeg datuma i uvezene su među Srbe sa Zapada, što može da bude opasno za nas koji svemu pristupamo sa metafizičkih pozicija. Treba donositi iz glave cijelog naroda – to su jedine odluke koje su dalekovide i dalekosežne” – reći će Amfilohije Radović 1991. godine. Inače, Amfilohije Radović, Artemije Radosavljević, Atanasije Jevtić i Irinej Bulović, četiri učenika Justina Popovića, smatraju se najradikalnijim, najtvrdokornijim nacionalistima i najkonzervativnijim svještenicima u SPC. Nikolaj Velimirović je bio ideolog Ljotićevskog pokreta i svo vrijeme rata je bio na strani nacista. I kada je Hitler 1945. godine izvršio samoubistvo, Nikolaj Velimirović je pozivao “na borbu protiv plutokratskog Zapada, Jevreja i masona”. Njegova sadašnja popularnost među vjernicima SPC bazirana je isključivo na njegovom antizapadnjaštvu i antikomunizmu. U ozbiljnoj teologiji njegovo djelo se ne smatra značajnim. Nije na odmet pomenuti da je Savez jevrejskih opština nekadašnje federacije Srbije i Crne Gore, konstatujući da je poslije 5. oktobra antisemitizam u porastu, naveo knjigu vladike Nikolaja “Riječi srpskom narodu iza tamničkih prozora” kao primjer “najogavnijeg antisemitizma”, u kome su Jevreji “sinonim za đavola”.

U maju 1991. godine, u danima kada je otpočinjao rat na teritoriji bivše Jugoslavije, mošti vladike Nikolaja prenijete su iz Amerike u Srbiju. SPC je većinski Velimirovićevu rehabilitaciju smatrala načinom da se srpsko nacionalno biće „pročisti od sablasti komunizma“. “Srbi su narod Božji, a Jugoslavija ovakva kakva jeste, saglasno s apsolutnom pravdom Božjom, nudi se da bude podeljena. Ne prolivajmo krokodilske suze zbog toga sto će se tada, odjednom, tri miliona ljudi naći u situaciji – što će biti prinuđeni – da se nastane negde drugde” – najavljen je „crkveno-nacionalni program“ juna 1989. u jednom crkvenom izdanju. Takozvano srpsko pitanje potpuno je bacilo u zasjenak osnovnu ulogu Crkve i u prvi plan isturilo nacionalno pitanje sa izrazito nacionalističkim diskursom i na filetistički način. Zvaničnici SPC su uoči sukoba u Hrvatskoj insistirali da teritorije na kojima žive Srbi ne mogu ostati u sastavu Hrvatske, već se moraju naći u istoj državi sa Srbijom i “svim srpskim krajinama”. Atanasije Jevtić i Amfilohije Radović javno traže spajanje “svih srpskih krajeva” u “Ujedinjene srpske zemlje”. U “Pravoslavlju” je 15. marta 1991. godine objavljen tekst vladike Lukijana slavonskog pod naslovom “Antisrpsko nastupanje ustaške države”.

Crkvena štampa je mnogo uradila na ubjeđivanju srpskog naroda u ustaštvo novih hrvatskih vlasti i kolektivnu odgovornost Hrvata za genocid u NDH. Početkom aprila 1991, episkop Nikanor javno istupa promovišući velikosrpsku ideologiju krvi i tla: „Tamo gde se prospe srpska krv i gde padnu srpske kosti to mora biti srpska zemlja“ (Borba 1991). SPC je u Bosni i Hercegovini vezala crkvene i narodne interese za Srpsku demokratsku stranku. Na političkim skupovima Srpske demokratske stranke su svještenici seđeli u prvim redovima pored političara. „Svještenici su nas ponekad zbunjivali ukazanom pažnjom. Govorili su da nas je sami Bog poslao da spasimo srpski rod.“ (Radovan Karadžić). Vade se kosti, donose lobanje u televizijska studija, iznose se nevjerovatna “svjedočanstva”, … . Kada su počeli ratovi početkom 90-ih imali smo pojavu fenomena pravoslavog popa (Filaret) na tenku sa mašinkom u rukama. Iako se ratovi na teritoriji nekadašnje SFRJ ne nazivaju vjerskim oni jesu vođeni u ime pravoslavlja, katolicizma i islama i imali su vjerski predznak.
Narod kaže, “prvo idu popovi, a za njima lopovi”. Željko Ražnatović Arkan, krajem juna 1991, na Petrovdan, sa blagoslovom Amfilohija Radovića, sa „Tigrovima“, naoružnim do zuba, boravi u Cetinjskom manastiru. On je sa svojom paramilitarnom družinom ispraćen na ratište blagoslovima i zdravicama Amfilohija Radovića i sveštenika SPC. U novembru 1991. godine Amfilohije Radović je, uz gusle, bodrio crnogorske rezerviste u sramnom pohodu na Konavle i Dubrovnik. Maja 1991. godine Atanasije Jevtić izjavljuje: “Ponovo je srpski narod na krstu i na Kosovu i Metohiji, i u Dalmaciji, i Krajini, i Slavoniji, i Baniji, Lici, Kordunu, Sremu, Bosni i Hercegovini. … I šta možemo reći drukčije nego što je rekla mudra Jevrejka zlobnim i agresivnim muslimanima: ‘Praštamo vam što ste nas ubijali, ali ne možemo da vam oprostimo ako nas prisilite da vas ubijamo'”. Prvog novembra 1991. srpski patrijarh Pavle je poslao otvoreno pismo britanskom lordu Karingtonu, predśedniku Međunarodne mirovne konferencije o Jugoslaviji, kojim ga ubjeđuje da Srbi ne mogu živjeti sa Hrvatima i da imaju pravo da se ujedine sa Srbijom. Otac Gavrilo, sa misalom u ruci, blagosiljao je ubice sa snimka, čije je gledanje jedno vrijeme sablažnjavalo većinu ljudi, na kojem su kod Šida strijeljani nevini dječaci. On ne samo da nikada nije pozvan na odgovornost, ni na kanonsku niti po svjetovnom zakonu, već je danas izuzetno popularan i zarađuje ogromno bogatsvo nadriljekarstvom.

SPC je, tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji, odbacila gotovo sve ponuđene mirovne planove, uključujući Vensov plan, Vens-Ovenov plan, plan Kontakt grupe i Dejtonski mirovni sporazum. Amfilohije Radović, ubijeđen da je došao istorijski trenutak za ostvarenje velikodržavnog projekta srpskog naroda 1992.godine ushićeno konstatuje: “Ovo je presudan trenutak u istoriji našeg naroda”. Odbacujući Vens – Ovenov plan, govoreći o bosanskim Srbima, Amfilohije je prizvao Kosovski zavjet riječima “opredjelili su se, kao i car Lazar … za carstvo nebesko…”. Patrijarh Pavle, u ljeto 1995, stavlja potpis na papir koji Miloševiću daje pravo da u Dejtonu pregovara oko granica u ime bosanskih Srba. Nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog ugovora Sinod SPC , nezadovoljan postignutim rješenjem, proglašava patrijarhov potpis nevažećim. Avnojevske granice Srbije više su nego dvostruko manje od “srpskog istorijskog prostora” – piše 2002. godine “Pravoslavlje”, navodeći kao glavnog krivca za to Josipa Broza. “Ko je onda kvisling ?” – pita se “Pravoslavlje” i odgovara: “U svakom slučaju, ni Milan Nedić ni Draža Mihailović neće se naći u društvu kvislinga Drugog svetskog rata”.

“Jagnje božije i zvijer iz bezdana – filosofija rata”, Svetigora, Cetinje 1996, naziv je zbornika radova sa “naučnog” simpozijuma održanog na Cetinju, kojim je “Kosovo” kao problem “uzdignuto do paradigme cijelog savremenog svijeta”, praveći od njega mitološku paradigmu kojom se “nešto što je vanjski ličilo na tragični poraz …. pretvara u duboku unutrašnju pobjedu, čije dimenzije, ništa manje no u kosovsko vrijeme, mogu biti kosmičke”. Rat se opravdava kao legitiman u odbrani u ostvarenju cilja srpskog naroda, kao novi zavjet, u kojem se posebno mjesto daje Radovanu Karadžiću. A ciljeve srpskog naroda “izgleda razumije jedino sami Bog”, vajkajući se na tobožnje nerazumijevanje drugih i tražeći uzrok za poraze i objašnjenje za svoju spregu sa Miloševićevom ratnom politikom u ideološko-političkom. Kakav je stav SPC imala prema ciljevima rata govore riječi vladike Atanasija sa tog simpozijuma, kroz “kritiku” imperijalnih ciljeva “cara” Dušana: “Dušan je inače napravio i druge greške: prepustio je ovde Konavle, dubrovačko primorje i Pelješac, i donji tok Neretve, a otišao dole na jug da izbije na Egejsko more”.

Posebno poglavlje predstavlja odnos SPC prema Makedonskoj pravoslavnoj crkvi, Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi, crnogorskoj državi i crnogorskoj naciji. U beogradskim »Književnim novinama”, 1989. godine, Amfilohije Radović, kada je bio episkop banatski, govorio je: “U istoriji nikad nije postojao crnogorski narod”, a 1992, sada već sa titulom koju i danas nosi, u beogradskom časopisu “Svet”: ”Crnogorska nacija je izmišljena u Titovoj i Đilasovoj laboratoriji”. U Ljubljanskoj “Mladini”, oktobra 1988, Amfilohije Radović kaže: ”Stav komunističke partije i to po direktivama Kominterne prije rata, bio je da Balkan i u srcu Balkana srpski narod treba da se oslabi. Na temelju toga stvoreni su novi narodi koji u istoriji nijesu nikad ni postojali, kao recimo Crnogorci, oni su najočigledniji primjer. Ja sam Srbin, premda sam rođen u Crnoj Gori”. Iste godine, na srpskoj državnoj televiziji, Amfilohije ponavlja slične riječi: ”Kažu mi, a izgleda da je to i tačno, kako je Milovan Đilas dobio naređenje da istorijski obrazloži i dokumentuje postojanje crnogorske nacije i da je to on uradio na osnovu Marksovog učenja. Međutim taj isti Đilas se 1954. odrekao tog svog kopileta i sada se piše i ośeća Srbinom. Ali to zlo je ostalo”. Svima su poznate Amfilohijeve “čuvene” izjave o Crnogorcima da su “komunistički nakot ili kopilad”, da bi na jednoj lokalnoj TV pokazao “milosrđe” prema nama: “I kopile je dijete koje treba ljuljati. Nije ono neko čudovište. Uostalom, koliko danas imate djece koja su vanbračna i imaju sva prava kao što imaju druga bračna djeca”. Kako li tek zaboraviti riječi današnjeg “mitropolita crnogorskog i diokletijanskog”, u vrijeme vraćanja državnosti Crnoj Gori: “Neka bi bog podario da bude što manje onih koji se klanjaju paganskom caru prokletom Dukljaninu i neka paganskog cara Dukljanina svaki Crnogorac prikuje čekićem za Vezirov most”. I ne posustaje „naš“ dragi “mitropolit crnogorski i dukljanski”, svake godine nas “obraduje” novim “draguljima” iz svoje “riznice”. Bilo da je riječ o “suvome granju”, “istrazi poturica”, „lažnim ljudima i lažnom vjerom“, ili o tome kako “gordost, samoljublje i vlastoljublje pomračuju ljudski um“. Da se radi o “gordosti, samoljublju, vlastoljublju i pomračenom umu” više je nego očigledno.

Nema nikakve sumnje da je SPC i prije i poslije referenduma o nezavisnosti stub anticrnogorstva i posrbljavanja Crne Gore. Bez SPC i Amfilohija Radovića uticaj prosrpske opozicije na široke mase bi imao težinu klepetanja škura na śevercu u Dobroti. SPC i Amfilohije koriste vjerska ośećanja, poistovjećujući pravoslavlje sa srpstvom, falsifikujući svu istoriju Crne Gore, uništavajući autentičnu crnogorsku baštinu, pretvarajući je u srpsku, lobotomirajući mozgove ljudi koje religiozna ośećanja sprečavaju da sumnjaju u tobožnje božije riječi. Nije zalud Niče rekao da laž koja se ponavlja stotinu godina i za časne ljude postaje istina. Ogromna sredstva kojima raspolaže SPC koristeći imovinu za koju nema nikakva vlasnička dokumenta, ponašajući se u sekularnoj državi, u XXI stoljeću kao institucija iznad države, temelj su svakog otpora da se Crna Gora izbavi iz kandži mračnjaštva koje dolazi sa istoka i postane dio civilizovanog, demokratskog svijeta. Nema nikakve sumnje da je presudna podrška SPC u svim pokušajima anticrnogorske opozicije da u Crnoj Gori sprovode ulično i parlamentarno nasilje, saučestvuju sa „elementom inostranosti“ u obaranju legalno izabrane vlasti i ubistvu premijera Crne Gore i time promjene vanjskopolitički kurs Crne Gore, praveći od nje koloniju rusko-srpskih interesa. Uostalom, sam Amfilohije svojim prisustvom i svojim govorima u svim tim događanjima to potvrđuje. Ubijeđen sam da su crnogorski komunisti uradili isto što i makedonski po pitanju Crkve, da od svega toga ne bi bilo ni naznaka. Ili da je makar prethodni mitropolit SPC Danilo Dajković ispunio prijetnju kada je tražio od Sinoda SPC da ne šalje Amfilohija Radovića u Crnu Goru riječima: “Ili mi mičite Amfilohija, ili ću od vas odvojiti crkvu u Crnoj Gori”.

Meštrovićev projekat mauzoleja na Jezerskom vrhu

Orkestrirana halabuka o tobožnjoj ugroženosti Srba, srpskog jezika, ćirilice i SPC nije ništa drugo nego kad lopov viče drž’te lopova. Činjenica da je broj Srba povećan u Crnoj Gori sa 3,32% od 1981. na 28, 73%, a broj Crnogoraca u Srbiji smanjen sa 147.466 (1,58%) na 38.527 (0,54%), upravo govori o srbizaciji Crnogoraca u Crnoj Gori, u čemu SPC ima odlučujuću ulogu, i sramotnoj asimilaciji Crnogoraca u Srbiji, koji bez ikakvih nacionalnih institucija, učešća u medijima, pod svakodnevnom anticrnogorskom kampanjom polako izumiru u Srbiji.

Amfilohijevi pokušaji da se vrati kapela Aleksandra Karađorđevića na Lovćen nije ništa drugo do simbolički potez kojim bi se Crna Gora pretvorila u nasljeđe Karađorđevića. Poznato je da je kralj Aleksandar, prije nego je srušio kapelu na Lovćenu koju je podigao Petar II Petrović Njegoš, naručio od Meštrovića projekat mauzoleja koji bi bio izgrađen na Jezerskom vrhu đe se nalazila kapela, pogođena austrijskom granatom sa broda u bokotorskom zalivu. Oštećenje nije bilo takvo da se nije mogla obnoviti kapela, postoji i skica koju je uradio projektant nove, Aleksandrove kapele, Nikolaj Krasnov. Srpska istorigrafija i publicistika manipulišu slikom na kojoj je prikazana kapela u fazi rušenja kako bi dokazali da se nije mogla obnoviti. Austrijanci su se ponudili da je oni obnove, ali je Mitrofan Ban, tadašnji crnogorski Mitropolit, odbio to, formirao komisiju koja je utvrdila da se oštećenje može sanirati. Odustalo se od Meštrovićevog projekta zbog cijene, a neki vele i da tadašnji patrijarh Gavrilo Dožić nije bio najzadovoljniji da se radi mauzolej po Meštrovićevom projektu. Aleksandar Karađorđević je, naposljetku, izgradio kapelu po projektu Krasnova i posvetio je svome sinu Petru II Karađorđeviću. Dakle, ne svom pretku Petroviću, već svome potomku.

Kapela u fazi rušenja
U stvari, čitava priča je oko toga da se simbolički Crna Gora predstavi kao dio srpskog nasljeđa i srpskog etničkog prostora i ništa više. Amfilohije Radović je primjer kakav teško da postoji u istoriji ljudskog roda sa tolikom posvećenošću, prilježnošću i spremnošću da zemlju u kojoj je rođen pretvori u tuđu teritoriju. On nastavlja spiralu velikosrpske agresije koja je postojala po drugim republikama bivše države, a koja je dijelom opisana u ovom tekstu. Država sve to nijemo posmatra i dozvoljava čak takav pravni nonsens da SPC knjiži imovinu, vrši platni promet, gradi objekte, zapošljava ljude za koje niko ne kontroliše njihov boravak u Crnoj Gori, od kojih mnogi imaju i kriminalne biografije, a da uopšte nije registrovana kao pravni subjekt u nezavisnoj državi Crnoj Gori! Bojim se da takvo nešto ne postoji ni u afričkim državama. Makar to nije teško objasniti svima u svijetu da je obaveza svakog pravnog subjekta da se preregistruje kad se mijenja država u kojoj pravno funkcioniše i da to nije nikakvo ugrožavanje Crkve. Radi potvrde te informacije, člak je i Rusija, koja baš nije prepoznata po poštivanju pravnih normi, preregistrovala sve vjerske zajednice kad je postala samostalna država. Za početak!

50 KOMENTARI

 1. zecani nek vide mapu Vasilija Ii iz 1025g dokle se prostirala Vizantija….neslaganje oko dogme svetog trojstva i pokusaj Pape da vlada svima donio je raskol 1054g….ostale mudralije prava vlastele prve bracne noci postojao je i u Evropi…pogotovo u zemlje kojima je vladala Venecija….dok u staroj cg u nahijama) postojalo je pravo da prvu noc kum spava sa kumom…..Primorac pratis li me…hehe
  Danas recimo da bi kumovi bili mirni rade dnk…..Koliko se brakova u cg razbilo odmah posle toga

 2. Primorac jesu li Pape ikad imali djece ?
  Poklase u njihovo ime milione nevinih pogotovo dje e…nisi ni cuo za inkviziciju…svete hriscanske ratove na “svetoj” zemlji ….koliko je ta tortura trajala u Boki i cg primorju?
  pa i Gospa od Srpjela je prvo bila PRAVOSLAVNA dok je Mlecani ne srusise i 1760g napravise” ljepsu i stariju” pa nikome nista

  • Alo Ljuta Adio Mare,Bokelj,Borota he he he,
   Velikosrpski nacionalisto i kukavice,
   Prve inkvizicije u Boki su sprovodili Nemanjići i srpska crkva,
   Sve gradove razrušili a Kotor “samo” popalili,pretvoriše njihovu slavu u paljevinu i pustoš.
   Inkvizitorska srpska crkva je razrušila sve Benediktunske manastire,Duklju i od njih napravila srpske crkve a tadašnje stanovništvo silom,čupanjem jezika i kuvanjem u kazane ko nije htio,prekrstili u srpsku vjeru a po automatizmu srpske crkave oni odmah postaju Srbi.
   Na Prevlaci srpska crkva napravila svoju crkvu na temeljima Benediktinskog samostana,zabranila daljnja iskopavanja jer bi Svijet upoznao pravu istinu ko je u Boku bio okupator-inkvizitor, ko je uništavao gradove i sakralne spomenike,baš kao što su pokušali i 1991. uz blagoslov srpske crkve i srpskih sveštenika ,srpskih ratnih zločinaca Arkana,Mladića,Karadžića,i ostlih…u cetinjski manastir i na još mnoga druga oskrnavljena svetilišta !
   Jedna velika laž što je sprovode velikosrpski nacionalisti tipa Ljuta,Bokelj ,Adio Mare he he he…. je da se Rimokatilički sveštenici ne smiju ženit a Pravoslavni sveštenicii smiju.
   Nijedan od visokih Pravoslavnih sveštenika,Patrijarsi,Mitropoliti,monasi ne smiju se ženit, znači i kod njih postoji Celibat sve druge priče su lažavine.
   Adio mare,Ljuta,Bokelj,Borota he he he,kukavico budi pozdravljen sa onim što je Dobrica Ćosić napisao jer je najbolje znao svoju naciju.
   Dobrica Ćosić, književnik, član SANU, bivši predsjednik države, „otac srpske nacije“, napisao je sljedeće:

   „Mi lažemo da bismo obmanuli sebe, da utešimo drugoga; lažemo iz samilosti, lažemo iz stida, da ohrabrimo, da sakrijemo svoju bedu, lažemo zbog poštenja. Lažemo zbog slobode. Laž je vid srpskog patriotizma i potvrda naše urođene inteligencije. Lažemo stvaralački, maštovito, inventivno.“

   -„Laž je srpski državni interes.“

   -„Laž je u samom biću Srbina“.

   -„U ovoj zemlji svaka laž na kraju postaje istina.“

   -„Srbe je toliko puta u istoriji spašavala laž…“

   • E sve se slazem osim da su muljani postali skaljarci….ili da su ozrinici sprijecili nemanjice da popale Boku…negdje procitah da im je taj spaljeni od njih kotor bio prijestolnica….bas svasta mozes procitati pa se cudim sto ima ovoliko pametnih u Dobroti …svi sljegli bjezeci od nemanjica…nema lokalnih da ja znam

 3. Jedino što ti prihvatam je da su tvoji srbi i četnici i ustaše. Oni mogu svašta bit. Ovo se ne odnosi na one poštene i dobre, kojih ima mnogo više nego one tvoje za koje nemam lijepu riječ. Ti pripadaš tome soju.

 4. Primorac, nema straha ni problema da ti se odgovori na tvoja „ubojita“ pitanja ali se plašim da bi ti iskreni odgovor povrijedio namontiranu sujetu osnovanu na laži i uobrazilji?
  U stvari nijesi se kvalifikovao da postavljaš pitanja, nemaš brevet za to!
  Kako da ti se na ovom skučenom prostoru objasni prošlost u trajanju 1.000 godina. Čitaj i uči!
  Recimo, da je Kotor bio nemanjićki kraljevski i carski prestolni grad više od dvije stotine godina.
  Da je cjelokupna Mitropolija Crnogorsko primorska, na čelu sa svojim mitropolitom, vladikama, sveštenstvom i vjernim narodom, 1919. predvodila ujedinjenje pravoslavnih episkopija u Sabor Srpske pravoslavne crkve.
  Pripremaj se za proslavu 800 godišnjice Zetske episkopije i njenog neprekidnog trajanja da dana današnjeg.
  Nastavi da učiš Oče naš i Vjeruju.
  Ako nijesi kršten, vrijeme ti je?
  Prvo se pokaj, pa se krsti, onda ispovijedi i pričesti.
  Potrebna ti je katarza!
  U tom slučaju bilo bi nešto od tebe?

  • Moj Tomo,ko je tebi dao brevet iz racuna? Srbi tj potomci Madjara Bele Urosa zvani Nemanjici, su vladali okupiranom Zetom tacno 171 godinu kad su Balsici oslobodili Zetu od Nemanjica, a ne preko dvjesto kako ti kazes. Pa sto je to Tomo? Ili neznas racunat ili nijesi dobro procitao stivo koje mislis da mozes nekoga da poducavas?
   1919 se to zvalo kao sto dobro znas moj Tomo, Crnogorska crkva.
   800 godina neprekidnutog trajanja, sto je tu sporno?
   Tomo nauci da brojis, tj nazad u prvi osnovne, pa se javljaj za rijec.
   Sto se tice krstenja, pokajanja itd,da te podsjetim da krsis devetu Bozju zapovijed.

   • Moj dobri Primorac da ti odgovorim citatom Džonija Štulića iz ’99:
    “На просторима бише Југославије постоје само три етничке групе народа: источни Срби, западни Срби и радикални Срби. Источни Срби живе на подручју Македоније, Црне Горе и Србије, западни Срби су у Босни, Хрватској и Словенији, а радикални Срби су усташе и четници!”

    • Bokelju,
     ma ti je odgovor! Sad sam stvarno zadivljen citatom Dzonija Stulica, sve mi je jasno i od sad ti sve vjerujem na rijec? Ma bas si me ubijedio u sve sto propagiras.

     • Kakva ozbiljna i naučna pitanja si postavio,dao sam ti preozbiljan odgovor…

   • Ne pridržavaš se Desete!
    Nakon propasti Srpskog carstva 1371. Zeta je pod upravom Balšića, nemanjićke vlastele, francuskog porijekla, (iz vremena Jelene Anžujske Uroša prvog) i Srpske despotovine, prvo Lazarevića, pa onda Brankovića, sve do 1451. Znači 266 godina srpske državne vlasti.

 5. Moj dobri Primorac,

  Negiranjem i srpske tradicije Boke i Crne Gore ne samo što demonstriraš neznanje već izazivaš i podsmijeh.

  • Moj najbolji Bokelju,
   posto si pokazao da si makar pismen, znas dobro da ti je danasnja Mitropolija rodjena 1920 godine Ukazom regenta Aleksandra i to je tradicija SPC u Crnoj Gori i Boki. Za ovo ostalo, zamijenio si jabuke i kruske, Zeceani su bili od 1054 katolici, dok im nije nametnuta drzavna vjera pravoslavlje i po meni je to super sto smo sada pravoslavci. To sto ste se vi Srbi i Hrvati dogovorili da podijelite juzne Slovene po religijskoj pripadnosti, ne vazi za nas Zecane tj danasnje Crnogorce. Ne Bokelju, u 1000 godisnjoj drzavi
   koja je imala 150 godina ranije priznatog kralja prije vasega prvovencanog srpskog kralja. To ignorisati i dalje duvati u dipla veljesrpskih orkesratara, iako ti je to jasno kao i meni, je za cudjenje i sumnju u tvoju inteligenciju i nikako za podsmijeh, nego samo za jedno veliko zaljenje, moj Bokelju.

 6. …zato je TITO i krenuo u BOJ za NAROD SVOJ iz Srbije brale..znajući ishod “svenarodnog” u Crnoj Gori-kojim su po đe rukovodili i viđeni-kasnije četnici..poput Pava jajara Đurišića,majora Petričevića,kapetana Kusovca i ostalih saučesnika u “sveopštem ustanku”…? A ko meni ne vjeruje-a ti zato potraži knjige dr Radoja Pajovića-koji piše o propasti svenarodnog ustanka u Crnoj Gori 1941/1942 godine..! Za suđenja ne brini-pasaćete ja ti jemac -ka i sve što vam ide “od ruke”u činjenju-“dobroga” ovome narodu u ABlejnaju kontrarevluciji-1989.. kad ste se na stotine iljada obadali ti-vi-oni magarad i goveda od planina pa do mora od Ulcinja do Novoga…Za ljubav i odanost vašemu IDIOTU kasapinu i grobaru sa Dedinja…ZA “SPAS SRPSTVA I KOSOVA..”?!!!

 7. Bokelju,
  migoljis se kao jegulja, ali kao covjek sa mora znas, jegulje mogu nesto duze da izdrze na suvom od ostalih riba, ali na kraju ipak uginu bez vode. Tako ce i tvoja mitropolija koja nije osnovana 1219 od strane sv. Save srpskoga, nego od Aleksandra I Karadjordjevica 1920 godine ukazom regenta SHS. Ovoj tvojoj Mitropoliji fali tradicija na ovim prostorima, tek je tu manje od 100 godina, moj Bokelju, bez toga ugiba kao jegulja na suvom, polakse od ostalih riba, ali sasvim sigurno.

  • Zetska episkopija je utemeljena 1219 na Miholjskoj prevlaci a podignuta na rang mitropolije 1346, i tako sve traje do dana današnjeg i trajaće dokle je svijeta i vijeka. Što znači da samim vremenom nastanka Mitropolije crnogorsko primorske i egzarhije pećkog trona Aleksandar I Karadjordjević ne može imati nikakve veze sa njenim formiranjem i trajanjem, nego su to montenegrinske priče i špekulacije.

   • Thomase, mislim da se u 95% stvari slazemo. Da ponovimo, Srbija kao drzava koja je okupirala Zetu osnovala je pravoslavnu Crkvu kao drzavnu vjeru1219 sa sjedistem na Prevlaci. Tu se slazemo. Aleksandar je stvorio novu drzavu i poceo je da uredjuje Crkvu tako sto je napisao Ukaz i poceo ga je:” MIi Aleksandar I, resili smo….”(lako ga je nac u formi faksimila u internetu). Za mene je to sporno, a ti se toga odrices tako da smo i tu slozni. Ako je po tebi Aleksandar 1920 nije formirao, onda ona i ne postoji ako tako gledas, ja se slazem.
    Jos jedno pitanje Thomase iz matematike. Sto su bili Zecani od 1054 do osnivanja pravoslavne Crkve 1219 po vjeroispovjesti?

    • Zecani 1054 su bili najverovatnije PAGANI po veroispovesti kao I danas, sa izuzetkom nekoliko poglavara koji su bili ili quasi-hriscani iz politickih razloga…

    • Hriscani sve do 1945g kad postaju …?
     ti vec znas sto…jesi li cuo za obnavljanje crkve koja je silom ne ukinuta nego centar joj prebacen u Konstantipolis….tu si izgleda slijep

    • Primorac, nije Srbija “osnovala pravoslavnu Crkvu 1219 sa sjedistem na Prevlaci”. Niti je 1054. nastala podjela na istočni i zapadni obred nego to bi postepeno i mnogo ranije. Ovaj tvoj iskaz govori da ne poznaješ istoriju države i Crkve, ni prije, ni poslje, ni ukupno uzevši. Na stranu tvoja prepotentna “sigurnost” u iskazu, ali bilo bi bolje da ti počneš čitati i učiti istoriju od početka. Valjalo bi to! Manje bi nam dosadjivao i bio zadovoljniji.
     Za početak nauči Oče naš i Vjeruju!

     • Thomase,
      Sto ne odgovoris na konkretno pitanje konkretnim odgovorom ?
      Ti ga dobro znas ali ti se ne uklapa u veljesrbski koncept pa izbjegavas.
      Prevlaka je bila benediktinske opatija ili imas neka nikome poznata istorijsko arheoloska saznanja.
      Kazes od pocetka? Kad tebi pocinje istorija od ugarske porodice Bele Urosa? Ne malo je rsnije ovdje pocela istorija bilo je odje prije prvovencanog srpskog kralja, znas ti to dobro ali ni to ne pasuhe u koncept, jel vako Tomo?

   • Malo si se zaletio u priči,budi pošten pa napiši istinu u Prevlaci,
    Prije dolaska Nemanjića koji su došli na ovim prostorima kao okupatori koji su sve gradove porušili i popalili osim Kotora njega su “samo”zapalili ,na Prevlaci je postojao Benediktinski manastir,kojeg su Nemanjići porušili a sveštenstvo proćerali i poubijali,interesantno je da je i njih ta sudbina snašla za vrijeme Venecije ima Boga zar ne Thomase ?
    Prilikom arheoloških iskopavanja na Prevlaci arheolozi su došli do temelja Benediktinskog manastira ali su iskopavanja odmah prekinuta po nalogu Mitropolita Ajatolaha Amfilohija,jer bi istina izašla na svjetlost dana a Svijet upoznao istinu.
    A ovako lažavinama i forsiranom izgradnjom vjerskih objekata Srpske crkve đe ih nikad nije bilo prije, od strane Srpske crkve,Bar,Podgorica,Rumija,Prčanj,Dobrota i još mnoga druga mjesta, želi se prikazati kao srpske teritorije čitavom svijetu a sa krajnim ciljem odvajane Crne Gore od Evrope i Svijeta i pripajanje Srbiji i Rusiji a ova zadnja nikad nije spoznala što znači demokratija,i tako utonuti u mrak klero-nacionalizma što ga propagira Srpska crkva !

  • ..kad vec pominjes necesovoga reglera/Lesa vasega..tri bracka naroda/…a znas li bogati,koje je CINIO …I KAKO SU SE ZVALI NARODI U TRORUKATOJ KRVAVOJ KRALJEVINI…od 1918 do 1941.godine../neko veli …bjese jedan narod i dva takozvana naroda..odani krvavome kralju/?…Za sada toliko o potonjih stotinu godina…?!

  • u pravu si primorac…crkvu na Prevlaku nije osnovao Sveti Sava Nemanjic nego …?
   Sto se tice mitropolije mora da si iz Majstora

 8. Bokelj, je li živ koji Srbin da potvrdi ko vam je birao episkope i ko je pravio nesto kao vlasnik prve bračne noći. To sigurno znaš pa ajde da zamolimo Skalu da objavi kad saopštiš.

  • ..gospodine Labude-Đikice.. naš Bog jedini znade
   ko ti je autor…”ko o čemu Labud o bračnim noćima”..? Nota bene ti Labude iz obitelji-đe se i brez učešća Turaka pravila u miru u Socijalizmu-đeca-od bande pomažućih spoljnih saradnika-oli “karitadista”…e bo?! Niko te nemere nagrditi ka macani..Đikice?

  • I to 500 godina prava na prvu bračnu noć a bogami i na još pokoju noć,i oni danas pričaju o čistoti i o mržnji prema svemu što nije srpsko ili makar rusko-doktrina srpske crkve,samo ne pričaju o mržnji prema američkim dolarima i eurima !!!

 9. Šjor Bokelj, kamo sreću da su progonili ovu okupatorsku crkvu. No je nijesu progonili jer ona crna vrana progoni Crnogorce u njihovoj državi.

  • Crkva je vjerujući narod.
   Prema poslednjem popisu stanovništva vjernika Mitropolije Crnogorsko primorske ima 54% a srpskim jezikom govori 42,88% gradjana…28,87% gradjana izjašnjenih kao Srbi…Brojke su neumoljive…
   Da li je trebalo i treba “progoniti” 54% svog stanovništva?Mislim da ste ušli u sferu fašizma,sami procijenite!

  • Bokelju, “pravoj strani istorije”???
   Mislis da je sotonin svjetonazor pravi?
   Covjek koji nema svoje djece, pa mu je lako bilo guslat i sokolit one zastidne dobrovoljce i neciju djecu iz CG na Dubrovnik?
   Njegov pogled na crnogorsku buducnost u Evroazijskoj Uniji, sa Cecenima, Kazahstancima, Sibirskim Rusima?
   E moj Bokelju, ova crna vrana ti je popila mozak, ali i zadnju kap!

   • Znaš kako,od 1945.progonite Crkvu po istoj matrici i ona opstaje,tako da ovi vaši napadi su samo izraz vaše nemoći.
    Možete pisati,pričati,misliti što vas je volja,Mitropolija će postojati i kad vas više odavno ne bude.

    • Bokelju, ima jos podjekoji Crnogorac ziv koji se rodio prije nego se ova i ovakva Mitropolija osnovala Ukazom regenta Aleksandra rijecima:” Mi Aleksandar I, resili smo….” Mitropolija SPC-a u CG sto bi napisali Ameri:
     Since 1920
     Niko ih nije progonio, ako nije ko saradjivao sa okupatorom. Mnogi casni svjestenici su bili u partizanskom pokretu i nijesu logicno bili komunisti nego Crnogorci i rodoljubi.
     Doci ce dan da neko na celu CG ima sto u gace i kaze:”Rijesili smo….”
     Nenormalno je da Srbi mjere dvostrukum arsinima, od Grka su sami trazili nacionalnu Crkvu po kanonima (ali im se Tomos nedje izgubio), a to isto ne daju ni Makedoncima ni pravoslavnim Crnogorcima.
     Dosta je bilo maltretiranja Crnogoraca u njihovoj rodjenoj zemlji.
     Ako je i od “brace”, previse je!

     • Ako ima koji Crnogorac da je živ a koji je bio svjedok ustanovljavanja Episkopije1219.god na Miholjskoj prevlaci,daj zamoli ga da gostuje na radio Skalu i da nam ispriča kakav je utisak na njega ostavio Sv.Sava!

     • Miholjska prevlaka poznata kao miholjska prevara,okupatori nemanjići su razorili Benediktinski manastir sveštenstvo prognali i poubijali i napravili srpski manastir,kada su bila arheološka iskopavanja na Prevlaci predvođena nažalost arheolozima iz Beograda ,došli su do temelja Benediktinskog manastira odmah su dalja iskopavanja prekinuta.Ona sprdačina od Litije -provokacije ,tradicije stare par godina,po Tivtu ,trebalo bi utvrditi čije se mošti nose po Tivtu,zar ne Bokelju ?

  • Nema se čuje neka,da su Srbi bili privilegovani u Titovoj Jugoslaviji ,četnicima je bilo dopušteno da ukoliko postanu špijuni UDBE i uzmu partijske knjizice,što su masovno radili ,budu oslobođeni svih odgovornosti ,zločina koje su napravili za vrijeme služenja Vermahtu-nacistima ,ovi ostali petokolonaši su morali bježati iz Jugoslavije uz konfiskaciju imovine ,znači za njih nije bila opcija ,oprost ukoliko si postao špijun i komunista !
   Najveći PARADOKS na Balkanu je kada na utakmicama klubova koji nose imena iz komunističke revolucije ,fudbalski klubovi PARTIZAN i CRVENA ZVEZDA,navijaju navijači sa ČETNIČKIM obiležijma uz četničku ikonografiju i muziku ,KAKAV PARADOKS !!!

   • …nedostaje ti u “predgovoru napisa”..samo sitnica “ZA DOM SPREMNI..”-E BO?!!! JASENOVCI ZDAJ..DA SE NIKAD NE ZABORAVE ONE STOTINE ILJADA POKLANIH ROMA-JEVREJA-SRBA..samo zato što su bili tog porijekla..?!!! Pa po prijoritetima-TITO zato i diže SVENARODNI USTANAK-1941 DRITO U SRBIJU-SAMO ZATO ŠTO JE BILA PRIVILEGOVANA KAO I SRBI DA GINU ZA JUGOSLAViJU…!!!!…”uz četničku ikonografiju i muziku,KAKAV PARADOKS” !!!

    • Jedini svenarodni ustanak je bio u Crnoj Gori zar ne Jole ? A u Srbiji zapaljeno nekoliko cerada od kamiona to im je bio svenarodni ustanak,nego kako ide sudski proces u erceg novom,brani li te dobro,odvjetnik,špicoskandalo i bastadur i vlasnik ćakulone,od tebe samoga i tvog šporkog i lažavog jezika .

 10. Ko je ovaj Slobodan Jovanović? Je li to onaj što je kući držao slike Miloševića?
  Slabo je to crni Slobodane.

 11. OVA KAPELA-sa crteža.. GOSPON Krasnova-ASOCIRA NA DANAŠNJE STANJE U MOJU DOMOVINU PO SVIMA RABOTAMA-UČINJENIM U PASANE TRIDEST LJETA…!!! I OVO ĆE SE ZVATI LANI-A BIJAŠE ISPIRANJE MOZGOVA-NA DALJINSKI BREZ TROŠKA..”JA TE VOLIM DOMOVNO MILA-PRAO SA TERAZIJA..A JA TAMO NEĐU NI NA ULTIMU URU”? PA DA ĆE SE ZVEKNUTI-JERBO DA SAM MISLIO SE VRTATI-NEBI NI DODIO OVAMO ĐE MI JE “NAOPAKO”-KREPAJUĆI ZA TOBOM “domovino mila”…? Niko ka oni-sa Terazija u bolu za domovinom koju najviše vole na daljinski -kad palamude evo više od sedam decenija “patnje i tuge”..-nebi ovo izdurali ni Afroamerikanci…? Što reče Car Junaka pod Medovo po božiću 1916..”ZA NIČIM NE ŽALIM-JEDINO MI JE ŽA-STRAH ME E ĆE MI svijet poznati ko su crnogorci..”? Vaš nesretni kralj Nikola Prvi…Viđe Gospodar-mimo čojka..što mu spremaju ovi POTOMCI-ONIJE te ih je još tader spoznao..prije polaska na zli put…?!!!!

 12. Prepadate li se od ovoga lika. Ja strašno đe god ga vidim pa Vas molim gospodine Slavko da ga maknete sa ovoga sajta.

 13. Mr Thomas, što je Jovanović napisao a što nije tačno? Nije ti Amfi crnogorski orao nego vrana crna, moj Thomasu.

 14. Jovanoviću sve što misliš i pišeš protiv uzvišenog orla crnogorskog, mitropolita Amfilohija Radovića, je nemoćni lepet kokošijih krila.

Ostavi odgovor liberalka od prvog dana Cancel reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

PRAVILA KOMENTARISANJA

Komentari se objavljuju na portalu Skala radija. Odgovorni za sadržaj su isključivo autori napisanih komentara.

U komentarima je zabranjeno koristiti uvredljive riječi, psovke i klevete. Neće se objavit komentar koji sadrži ove elemente kao ni tekst komentara koji sadrži govor mržnje. Ukoliko se dogodi propust pa tekst bude objavljen, moderator je dužan da ga odmah ukloni čim ga primijeti ili mu neko skrene pažnju na sadržaj. Neprimjeren sadržaj će biti uklonjen a autor može biti prijavljen nadležnim organima.

Za eventualne primjedbe i sugestije mejl je [email protected].