Naknada za objekte sezonskog karaktera smanjena na 200 eura, Vlada osniva i Savjet za konkurentnost

0
sa današnjeg zasijedanja Vlade

Godišnja naknada za postavljanje i korišćenje komercijalnih objekata sezonskog karaktera sada iznosi 200, umjesto 400 eura, odlučila je Vlada.

To se navodi u Odluci o visini, načinu i uslovima plaćanja naknada za korišćenje državnih puteva.

“U diskusiji je pojašnjeno da je osnovni razlog za donošenje Odluke da se sve naknade koje se plaćaju na osnovu Zakona o putevima objedine na jednom mjestu. Propis nije pretrpio promjene visine naknada, a jedina izmjena, u smislu smanjenja za korisnike je godišnja naknada za postavljanje i korišćenje komercijalnih objekata sezonskog karaktera koja je u prethodnom aktu iznosila 400, sada je definisana na 200 eura”, saopšteno je nakon sjednice kojom je predsjedavao premijer Zdravko Krivokapić.

Vlada je, na osnovu odluka Ustavnog suda, naložila Ministarstvu finansija da isplati nadoknadu u neoporezivom iznosu od 2.000 eura podnosiocima ustavnih žalbi, tačnije stečajnim povjeriocima preduzeća Radoje Dakić u strečaju.

“U cilju ispunjavanja obaveza koje proističu iz navedenih odluka, zaključeno je da se obrazuje međuresorno radno tijelo za procjenu fiskalnih efekata za bivše zaposlene privrednog društva Radoje Dakić u stečaju, čiji su članovi predstavnici Ministarstva finansija i socijalnog staranja, Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava i Zaštitnika imovinsko pravnih interesa Crne Gore”, rekli su u Vladi.

Savjet za konkurentnost

Premijer i ministri donijeli su u Odluku o obrazovanju Savjeta za konkurentnost, čiji je zadatak koordinacija aktivnosti na planu sprovođenja prioritetnih reformskih mjera definisanih strateškim razvojnim dokumentima, koje su u funkciji otklanjanja ključnih prepreka za veću konkurentnost ekonomije i brži privredni rast Crne Gore. Funkcija Savjeta je i analiza važećih propisa sa aspekta njihovog uticaja na poslovni ambijent i konkurentnost, inicira predlaganje izmjena propisa radi pojednostavljivanja, odnosno brisanja procedura koje predstavljaju barijeru za veću konkurentnost ili prestanak njihovog važenja.

“Zadatak Savjeta je i da predlaže Vladi plan strukturnih reformi za unapređenje konkurentnosti ekonomije koji se priprema na godišnjem nivou i sastavni je dio Programa ekonomskih reformi i drugih ključnih dokumenata ekonomske politike. Odlukom je predviđeno da Savjetom predsjedava ministar ekonomskog razvoja, izmijenjeno je članstvo, smanjen je broj članova sa 36 na 20, izmijenjeni su nazivi ministarstava u skladu sa Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave, preciznije je propisan način rada, koji će dalje biti razrađen Poslovnikom”, kazali su u Vladi.

Na sjednici je usvojena i Informaciju o potrebi unapređenja pregovaračke strukture u procesu evropske integracije Crne Gore.

“Kako bi se dosljedno sprovodili prioriteti evropske agende definisane ekspozeom Premijera, ukazano je na potrebu da sva ministarstva u procesu pripreme Programa rada Vlade i organizacije svojih nadležnosti sagledaju važnost koordinacije obaveza iz procesa pregovora EU, kako bi se dosljedno i uspješno sprovele preostale reforme. U raspravi je naglašeno da su izmjene pregovaračke strukture nužne, ne samo sa aspekta intenziviranja aktivnosti u okviru pregovaračkog procesa, već i u cilju uspostavljanja stabilne i održive strukture, koja će biti temelj za profesionalno i kvalitetno ispunjavanje obaveza iz članstva, onog trenutka kada Crna Gora bude i zvanično dio EU”, rekli su u Vladi.

Sporazum sa Evropskom komisijom

Usvojena je Informacija o Dopuni drugog finansijskog sporazuma između Vlade i Evropske komisije o Godišnjem akcionom programu za Crnu Goru za 2018. godinu.

“U Informaciji je istaknuto da je potpisivanje dokumenta preduslov za objavljivanje tendera za nabavku aparata za analizu većeg broja respiratornih uzoraka, testova i potrošnog materijala koji nisu predviđeni prvobitnim ni dopunjenim akcionim dokumentom IPA 2018, a neophodni su u kontekstu trenutne epidemiološke situacije u Crnoj Gori”, saopšteno je iz Vladine Službe za odnose sa javnošću.

Vlada je zadužila i Generalni sekretarijat Vlade da, u saradnji s resornim ministarstvima, formira Komisiju za strateško planiranje politika.

“Izvještaj Evropske komisije iz 2020. godine afirmiše ostvareni progres u sistemu strateškog planiranja, konstatujući da je okvir za srednjoročno planiranje javnih politika i izvještavanje o njima dodatno osnažen sprovođenjem Uredbe o načinu i postupku izrade, usklađivanja i praćenja sprovođenja strateških dokumenata i prateće Metodologije razvijanja politika, izrade i praćenja sprovođenja strateških dokumenata, da Metodologija nastoji da racionalizuje broj strateških dokumenata i da se novi pravni i metodološki okvir promovišu i kroz aktivnosti Mreže strateških planera u javnoj administraciji”, objasnili su u Vladi.

Utvrđena je i Informacija o obavezi uspostavljanja Centralnog registra odobrenih kontribucija sa fiskalnim pokazateljima, koja je sačinjena kako bi se Vlada upoznala sa presjekom stanja po pitanju obaveze plaćanja finansijskih obaveza.

“Tim povodom, zadužena su ministarstva da Ministarstvu vanjskih poslova dostave podatke o odobrenim kontribucijama sa fiskalnim pokazateljima, u skladu sa smjernicama/procedurama koje će Ministarsvo vanjskih poslova utvrditi u saradnji sa Ministarstvom finansija i socijalnog staranja. Ministarstvo vanjskih poslova je zaduženo da, do 20. aprila 2021. godine, uspostavi Centralni registar odobrenih kontribucija sa fiskalnim pokazateljima”, rekli su u Vladi.

U skladu sa novom Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave, Vlada je utvrdila i Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Sekretarijata za zakonodavstvo, kojim je sistematizovan isti broj radnih mjesta kao i do sada, ukupno 27.

“Vlada je dala saglasnost na Predlog godišnjeg plana rada i finansijskog plana Investiciono – razvojnog fonda za ovu godinu. Usvojena je i Informacija o izmjeni Ugovora o finansiranju između Investiciono-razvojnog fonda i Evropske Investicione Banke, IRF COVID-19 odgovor za MSP i srednje kapitalizovana preduzeća i data saglasnost na Aneks ugovora o finansiranju. Vlada je dala saglasnost na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju”, zaključuje se u saopštenju.

OSTAVI KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

PRAVILA KOMENTARISANJA

Komentari se objavljuju na portalu Skala radija. Odgovorni za sadržaj su isključivo autori napisanih komentara.

U komentarima je zabranjeno koristiti uvredljive riječi, psovke i klevete. Neće se objavit komentar koji sadrži ove elemente kao ni tekst komentara koji sadrži govor mržnje. Ukoliko se dogodi propust pa tekst bude objavljen, moderator je dužan da ga odmah ukloni čim ga primijeti ili mu neko skrene pažnju na sadržaj. Neprimjeren sadržaj će biti uklonjen a autor može biti prijavljen nadležnim organima.

Za eventualne primjedbe i sugestije mejl je [email protected].