Novo naselje u Škaljarima ničije

Zoran Mrdak

O čišćenju i održavanju Novog naselja u Škaljarima niko ne brine.