Programska šema

non-stop samo hitovi – najbolja muzika!

stari i novi domaći hitovi!

najveći stari hitovi strane muzike!

P o n e d j e lj a k   –   P e t a k

novosti na početku svakog sata od 06.00 do 19.00

vijesti dana na početku svakog sata od 20.00 do 00.00

skalina škatula u 06.30; 08.30; 10.30; 12.30; 14.30; 16.30; 18.30

vremenska prognoza u 07.30; 09.20; 11.20; 13.30; 15.30; 17.30; 20.30

SKALIN PARAPET – gost dana u 11.30

kino repertoar u 08.20; 13.20; 16.20; 21.30; 00.30

TOP 25 domaća/ex-domaća lista u 09.30; 18.03; 23.02

TOP LISTE iz arhive: TOP 10 nekada u 15.03; 20.02

showbiz vijesti – film, muzika u 19.30; 22.30

S u b o t a

novosti na početku svakog sata od 06.00 do 19.00

vijesti dana na početku svakog sata od 20.00 do 00.00

skalina škatula u 06.30; 08.30; 10.30; 12.30; 16.30; 18.30

vremenska prognoza u 07.30; 09.30; 11.30; 13.30; 15.30; 17.30; 20.30

SKALINIMA KULTURE u 14.30

kino repertoar u 08.20; 10.20; 13.20; 16.20; 21.30; 00.30

Najbolje od najboljeg-top 10 u 18.03; 23.02

showbiz vijesti vikend – film, muzika u 19.30; 22.30

N e d j e lj a

novosti na početku svakog sata od 06.00 do 19.00

vijesti dana na početku svakog sata od 20.00 do 00.00

skalina škatula u 06.30; 08.30; 10.30; 12.30; 16.30; 18.30

vremenska prognoza u 07.30; 09.30; 13.30; 15.30; 17.30; 20.30

U ŽIŽI – gost aktuelnog trenutka u 11.00

STARE URE u 14.05

kino repertoar u 08.20; 10.20; 13.20; 16.20; 21.30; 00.30

Najbolje od najboljeg-top 10 u 18.03; 23.02

showbiz vijesti vikend – film, muzika u 19.30; 22.30