Izbori 2020 Cjenovnik

Skala radio, Pravila medijskog predstavljanja

Cjenovnik Politički marketing Izbori 2020.

PROGRAMSKA ŠEMA SKALA RADIJA

JUTARNJI PROGRAM

06.00 Novosti

06.15 EPP

Politički marketing, Plaćeni minuti

06.30 Skalina škatula

06.45 EPP

Politički marketing, Plaćeni minuti

07.00 Novosti

07.15 EPP

Politički marketing, Plaćeni minuti

07.30 Meteo

07.45 EPP

Politički marketing, Plaćeni minuti

08.00 Novosti

08.15 EPP

Politički marketing, Plaćeni minuti

08.30 Skalina škatula

08.45 EPP

Politički marketing, Plaćeni minuti

09.00 Novosti

09.15 Mali oglasi

09.20 Meteo

09.30 TOP 25 (EPP u 09.45)

DNEVNI PROGRAM

10.00 Novosti

10.15 EPP

Politički marketing, Plaćeni minuti

10.30 Skalina škatula

10.45 EPP

Politički marketing, Plaćeni minuti

11.00 Novosti

11.15 EPP

Politički marketing, Plaćeni minuti

11.20 Meteo

11.30 SKALIN PARAPET-emisija

Politički marketing, Plaćeni minuti (predstavljanje partija)

12.00 Novosti

12.15 Mali oglasi

12.30 Skalina škatula

12.45 EPP

Politički marketing, Plaćeni minuti

13.00 Novosti

13.15 EPP

Politički marketing, Plaćeni minuti

13.30 Meteo

13.45 EPP

Politički marketing, Plaćeni minuti

POPODNEVNI  PROGRAM

14.00 Novosti

14.15 EPP

Politički marketing, Plaćeni minuti

14.30 Skalina škatula

14.45 EPP

Politički marketing, Plaćeni minuti

15.00 Novosti

15.03 Top liste iz arhive

15.15 Mali oglasi

15.30 Meteo

15.45 EPP

Politički marketing, Plaćeni minuti

16.00 Novosti

16.15 EPP

Politički marketing, Plaćeni minuti

16.30 Skalina škatula

16.45 EPP

Politički marketing, Plaćeni minuti

17.00 Novosti

17.15 Mali oglasi

17.30 Meteo

17.45 EPP

Politički marketing, Plaćeni minuti

18.00 Novosti

18.03. TOP 25 (18.15 EPP)

18.30 Skalina škatula

18.45 EPP

Politički marketing, Plaćeni minuti

VEČERNJI I NOĆNI PROGRAM

19.00 Novosti

19.15 EPP

Politički marketing, Plaćeni minuti

19.30 Showbiz

19.45 EPP

20.00 Vijesti dana

20.15 EPP

Politički marketing, Plaćeni minuti

20.30 Meteo

20.45 EPP

Politički marketing, Plaćeni minuti

21.00 Vijesti dana

21.15 EPP

21.30 Kino

21.45 EPP

Politički marketing, Plaćeni minuti

22.00 Vijesti dana

22.15 EPP

Politički marketing, Plaćeni minuti

22.30 Showbiz

22.45 EPP

Politički marketing, Plaćeni minuti

23.00 Vijesti dana

23.03. TOP 25 (23.15 EPP)

23.45 EPP

Politički marketing, Plaćeni minuti

00.00 Vijesti dana

00.15 EPP

Politički marketing, Plaćeni minuti

00.30 Kino

00.45 EPP

Politički marketing, Plaćeni minuti

01.00 Muzički program

non-stop samo hitovi – najbolja muzika!

stari i novi domaći hitovi!

najveći stari hitovi strane muzike!

 

P o n e d j e lj a k   —   P e t a k

novosti na početku svakog sata od 06.00 do 19.00

vijesti dana na početku svakog sata od 20.00 do 00.00

skalina škatula u 06.30; 08.30; 10.30; 12.30; 14.30; 16.30; 18.30

vremenska prognoza u 07.30; 09.20; 11.20; 13.30; 15.30; 17.30; 20.30

SKALIN PARAPET – gost dana u 11.30

kino repertoar u 08.20; 13.20; 16.20; 21.30; 00.30

TOP 25 domaća/ex-domaća lista u 09.30; 18.03; 23.02

TOP LISTE iz arhive: TOP 10 nekada u 15.03; 20.02

showbiz vijesti – film, muzika u 19.30; 22.30

 

S u b o t a

novosti na početku svakog sata od 06.00 do 19.00

vijesti dana na početku svakog sata od 20.00 do 00.00

skalina škatula u 06.30; 08.30; 10.30; 12.30; 16.30

vremenska prognoza u 07.30; 09.30; 11.30; 13.30; 15.30; 17.30; 20.30

SKALINIMA KULTURE u 14.30

kino repertoar u 08.20; 10.20; 13.20; 16.20; 21.30; 00.30

Najbolje od najboljeg-top 10 u 18.03; 23.02

showbiz vijesti vikend – film, muzika u 19.30; 22.30

 

N e d j e lj a

novosti na početku svakog sata od 06.00 do 19.00

vijesti dana na početku svakog sata od 20.00 do 00.00

skalina škatula u 06.30; 08.30; 10.30; 12.30; 16.30

vremenska prognoza u 07.30; 09.30; 13.30; 15.30; 17.30; 20.30

U ŽIŽI – gost aktuelnog trenutka u 11.00

STARE URE u 14.05

kino repertoar u 08.20; 10.20; 13.20; 16.20; 21.30; 00.30

Najbolje od najboljeg-top 10 u 18.03; 23.02

showbiz vijesti vikend – film, muzika u 19.30; 22.30