Programska šema

P o n e d j e lj a k   —   P e t a k

06.00 – 09.30

JUTARNJI VIJAĐ
-jutarnji program-

06.00 novosti

06.20 dobro jutro

06.30 skalina škatula

06.45 saobraćajni đir

07.00 novosti

07.20 dobro jutro

07.30 vremenska prognoza

07.45 dobro jutro

08.00 novosti

08.20 saobraćajni đir

08.30 skalina škatula

08.45 dobro jutro

09.00 novosti

09.05 novosti plus

09.20 vremenska prognoza

09.30 – 10.00
TOP 25 domaća/ex-domaća lista

10.00 –
14.00
SKALINADA
-dnevni program-

10.00 novosti

10.20 dobar dan

10.30 skalina škatula

10.45 saobraćajni đir

11.00 novosti

11.20 vremenska prognoza

11.30 Skalin parapet, emisija

12.00 novosti

12.20 dobar dan

12.30 skalina škatula

12.45 saobraćajni đir

13.00 novosti

13.20 dobar dan

13.30 vremenska prognoza

14.00 – 18.00

KADENA
-popodnevni program-

14.00 novosti

14.20 dobar dan

14.30 skalina škatula

14.45 dobar dan

15.00 novosti

15.20 saobraćajni đir

15.30 vremenska prognoza

15.45 dobar dan

16.00 DNEVNIK – Gradsko oko

16.30 skalina škatula

17.00 novosti

17.20 dobar dan

17.30 vremenska prognoza

17.45 saobraćajni đir

18.00 – 06.00

JUKEBOX
-zabavni noćni program-

18.00 novosti

18.05 TOP 25 domaća/ex-domaća lista

19.00 novosti

19.30 showbiz – film, muzika

20.00 novosti

20.30 vremenska prognoza

21.00 vijesti dana

21.30 vodimo vas u kino

22.00 vijesti dana

22.30 showbiz – film, muzika

23.00 vijesti dana

23.01 TOP 25 domaća/ex-domaća lista

00.00 vijesti dana

00.30 vodimo vas u kino

01.00 vijesti dana

01.01-06.00 non stop hitovi


S u b o t a

06.00 – 12.00
JUTARNJI VIKEND PROGRAM

06.00 novosti

06.20 dobro jutro

06.30 skalina škatula

06.45 saobraćajni đir

07.00 novosti

07.20 dobro jutro

07.30 vremenska prognoza

07.45 dobro jutro

08.00 novosti

08.20 dobro jutro

08.30 skalina škatula

08.45 saobraćajni đir

09.00 novosti

09.05 novosti plus

09.30 vremenska prognoza

10.00 novosti

10.20 dobro jutro

10.30 skalina škatula

10.45 saobraćajni đir

11.00 novosti

11.20 dobro jutro

11.30 vremenska prognoza

12.00 – 18.00
POPODNEVNI VIKEND PROGRAM

12.00 novosti

12.20 dobar dan

12.30 skalina škatula

12.45 saobraćajni đir

13.00 novosti

13.20 dobar dan

13.30 vremenska prognoza

14.00 novosti

14.20 dobar dan

14.30 Skalinima kulture

15.00 novosti

15.20 vremenska prognoza

15.30 skalina škatula

15.45 saobraćajni đir

16.00 novosti

16.20 dobar dan

16.30 skalina škatula

17.00 novosti

17.20 dobar dan

17.30 vremenska prognoza

17.45 saobraćajni đir

18.00 – 06.00
JUKEBOX
-noćni zabavni program-

18.00 novosti

18.05 Najbolje od najboljeg-top 10

19.00 novosti

19.30 showbiz vikend – film, muzika

20.00 novosti

20.30 vremenska prognoza

21.00 vijesti dana

21.30  vodimo vas u kino

22.00 vijesti dana

22.30 showbizvikend – film, muzika

23.00 vijesti dana

23.01 Najbolje od najboljeg-top 10

00.00 vijesti dana

00.30 vodimo vas u kino

01.00 vijesti dana

01.01-06.00 non stop hitovi

N e d j e lj a

06.00 – 12.00
JUTARNJI VIKEND PROGRAM

06.00 novosti

06.20 dobro jutro

06.30 skalina škatula

06.45 saobraćajni đir

07.00 novosti

07.20 dobro jutro

07.30 vremenska prognoza

07.45 dobro jutro

08.00 novosti

08.20 dobro jutro

08.30 skalina škatula

08.45 saobraćajni đir

09.00 novosti

09.05 novosti plus

09.30 vremenska prognoza

10.00 novosti

10.20 dobro jutro

10.30 skalina škatula

10.45 saobraćajni đir

11.00 U ŽIŽI – gost aktuelnog trenutka

12.00 – 18.00
POPODNEVNI VIKEND PROGRAM

12.00 novosti

12.20 dobar dan

12.30 skalina škatula

12.45 saobraćajni đir

13.00 novosti

13.20 dobar dan

13.30 vremenska prognoza

14.00 novosti

14.05 STARE URE

15.00 novosti

15.20 vremenska prognoza

15.30 skalina škatula

15.45 saobraćajni đir

16.00 novosti

16.20 dobar dan

16.30 skalina škatula

17.00 novosti

17.20 dobar dan

17.30 vremenska prognoza

17.45 saobraćajni đir

18.00 – 06.00
JUKEBOX
-zabavni noćni program-

18.00 novosti

18.05 Najbolje od najboljeg-top 10

19.00 novosti

19.30 showbiz vikend – film, muzika

20.00 novosti

20.30 vremenska prognoza

21.00 vijesti dana

21.30  vodimo vas u kino

22.00 vijesti dana

22.30 showbizvikend – film, muzika

23.00 vijesti dana

23.01 Najbolje od najboljeg-top 10

00.00 vijesti dana

00.30 vodimo vas u kino

01.00 vijesti dana

01.01 – 06.00 non stop hitovi