Sjećanje na herojski podvig Milana Spasića i Sergeja Mašere

2

Na današnji dan 17.04.1941.godine, sumornog , kišovitog i maglovitog dana, posada razarača „Zagreb“ donjela je odluku da brod ne preda u ruke neprijatelju. Dvojica hrabrih oficira izvela su herojski podvig. Milan Spasić i Sergej Mašera nijesu poslušali komandanta broda Nikolu Krizomaliju da napuste brod, već su ga obavjestili o svojoj odluci: „ Gospodine kapetane bojnog broda, štapini su potpaljeni, napustite brod“.

Čuvši to kapetan je pokušao da ih silom ugura u čamac ali hrabri oficiri su se u punoj ratnoj opremi uputil na krmi, zauzeli brodski stav, glegajući prema Lovćenu, zagrlili se i snažno poljubili, a onda se začula strahovita eksplozija i scena koja je ostala u sjećanje brojnih posmatrača. Tjela Spasića i Mašere  proletjela su kroz vazduh. Brod nijesu predali Italijanima, kako je bila komanda, već su izabrali put u časnu i herojsku smrt koja ih je svrstala u red najvećih heroja u istoriji pomorskog ratovanja u svijetu.

Ukazom predsjednika SFRJ Josipa Broza Tita, posmrtno su odlikovani ordenom narodnog heroja 1973.godine i jedini su Kraljevi oficiri koji su dobili ovo odlikovanje.

Vijenac na spomenik u Parku u Tivtu jutros je položili: delegacija UBNOR-a Tivta na čelu sa predsjednikom Dragišom Ćosovićem, delegaciju Opštine Tivat predvodila je predsjednica Snežana Matijević, delegacija studenskog doma iz Kotora, koji nosi ime slavnih heroja Spasića i Mašere, delegacija OŠ iz Tivta sa mladim izviđačima, delegacija ratne mornarice CG i  delegacija UBNOR-a Kotor koju su sačinjavali: predsjednik Jovo Bećir, Anka Perović i Nikola Mršulja.

Nakon riječi podsjećanja od strane predsjednika UBNOR-a Tivat Dragiše Ćosovića, odavanja pošte hrabrim herojima, delegacije su brodiom ratne  mornarice CG otplovile do mjesta eksplozije i  potapanja razarača „Zagreb“, gdje je minutom  ćutanja na znak zvona u more položen vijenac.

2 KOMENTARI

 1. Dobro jutro zalivu koji se tek budi, dobro jutro Skali. Pred pomenom na ovakvo herojstvo ostajem nijem.
  Sjecanja na ovakve zrtve ne bi smjela da blijede. Zao mi je sto mislim da je tako. Da li smo zasluzili njihovu zrtvu? Da li smo izvukli lekciju iz covjecnosti i herojstva? Materijalizam je mnogima samljeo moral. Natrpani smo nedjelima iz halapljivosti i samozivosti.
  Dugo nisam citao poruke sa ovog portala a jutros sam vecinom njih ostao zgrozen. Sagledajte sebe dragi moji sugradjani!

 2. “Ukazom predsjednika SFRJ Josipa Broza Tita, posmrtno su odlikovani ordenom narodnog heroja 1973.godine i jedini su Kraljevi oficiri koji su dobili ovo odlikovanje.”

  Trebalo je gotovo 30 godina da se Joža smiluje da dvojici “kraljevih oficira” dodijeli herojsko odličje! A okupatorski italijanski vojnici su uz vojne počasti sahranili na Savini ostatke tijela Milana Spasića!
  A izdajnik, kapetan Nikola Krizomali bio je kasnije visoki dužnosnik u Pavelićevoj vladi.

  “Sto­je­ći na ko­mand­nom mo­stu bro­da, po­sa­da se već is­kr­ca­la i bi­la na ga­tu, Spa­sić i Ma­še­ra su od­go­vo­ri­li Kri­zo­ma­li­ju: „Grad Za­greb je iz­dao, ra­za­rač Za­greb ne­će iz­da­ti“. Ma­še­ra je po­di­gao rat­nu za­sta­vu, obo­ji­ca su joj sa­lu­ti­ra­li i de­to­ni­ra­li pret­hod­no po­sta­vljen eks­plo­ziv u bro­du. Po­sle stra­ho­vi­te eks­plo­zi­je ra­za­rač je po­to­nuo, te­lo Mi­la­na Spa­si­ća pro­na­đe­no je po­sle ne­ko­li­ko da­na. Sa­hra­ni u Sa­vinj­skoj du­bra­vi pri­su­stvo­va­la je ma­sa na­ro­da, voj­ni sve­šte­nik Ni­ko­la Man­dić za­vr­ša­va­ju­ći ope­lo re­kao je: ,,Sla­va ti, no­vi Sin­đe­li­ću!“
  Na sa­hra­ni je bio i vod ita­li­jan­ske voj­ske da iz­vr­ši po­ča­snu palj­bu, ofi­cir ko­ji je ko­man­do­vao vo­dom iz­ja­vio je: „Mi, Ita­li­ja­ni, i sa­mi mo­ra­mo da se ugle­da­mo na ova­kve he­ro­je kao što su bi­li ju­go­slo­ven­ski mor­na­rič­ki ofi­ci­ri. Sa­mo ako i mi bu­de­mo ima­li ta­kve ju­na­ke, Ita­li­ja mo­že do­bi­ti rat“. Za vre­me sa­hra­ne, u znak po­ča­sti, gro­blje su nad­le­te­li ita­li­jan­ski avi­o­ni.” (POLITIKA 16. 10. 2017.)

OSTAVI KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

PRAVILA KOMENTARISANJA

Komentari se objavljuju na portalu Skala radija. Odgovorni za sadržaj su isključivo autori napisanih komentara.

U komentarima je zabranjeno koristiti uvredljive riječi, psovke i klevete. Neće se objavit komentar koji sadrži ove elemente kao ni tekst komentara koji sadrži govor mržnje. Ukoliko se dogodi propust pa tekst bude objavljen, moderator je dužan da ga odmah ukloni čim ga primijeti ili mu neko skrene pažnju na sadržaj. Neprimjeren sadržaj će biti uklonjen a autor može biti prijavljen nadležnim organima.

Za eventualne primjedbe i sugestije mejl je [email protected].