Viši sud presudio: Mandić umjesto 5.000 € da plati Ivanoviću 2.000 € za pretpljene duševne boli

7

Vijeće Višeg suda u Podgorici, kao drugostepeni, kojim je presjedavao sudija Milorad Marotić, predsjednik vijeća i članovi Vojislavka Vuković Goločevac i Milica Čukić presudili su da novinar i publicista Slavko Mandić, zbog objavljenog teksta „Lažov Željko Ivanović“ na portalu www.skalaradio.com 02. marta 2021. godine, čiji je autor, plati 2.000 € Željku Ivanoviću na ime naknade nematerijalne štete zbog povrede prava ličnosti.
Presudom Mandić treba da plati još i 317,62 na ime troškova postupka.

Vijeće je preinačilo prvestepenu presudu koju je donio sudija kotorskog Osnovnog suda Veljko Bulatović, kojom je presudio Mandiću da plati Ivanoviću maksimalno traženi iznos od 5.000 € i taj iznos umanjilo na 2.000 €.

Viši sud je Mandića obavezao da objavi presudu o svom trošku i da tekst „Lažov Željko Ivanović“uloni sa portala www.skalaradio.com.

* * * * * * *

Radi javnosti i presuda koje će svakako zanimati Sud za ljudska prava u Strazburu, a i činjenice da Mandić nema finansijske mogućnosti da plati ovako veliki iznos, jer mu je penzija 315 €, a drugih prihoda nema, osjećali smo obavezu da objavimo i žalbu koju je advokat Zoran Piperović podnio Višem sudu nakon dobijanja prvostepene presude.
U njoj je sve toliko jasno, osim činjenice zašto je Mandić osuđen u oba slučaja?
Takođe je poznato da je više autora na portalima i društvenim mrežama nazivalo Ivanovića raznim imenima, da je fotografija o kojoj se govori objavljena više puta, ali da Ivanoviću nije na pamet padalo da bilo koga tuži. Njemu se učinilo zgodnim da pokuša medijski da uništi Slavka Mandića, jer njega njegova „veličina“ nije fascinirala.
Zašto je sud u prvom stepenu odlučio da dvije riječi u tekstu koštaju 5000€, zna valjda sudija Bulatović a zašto su sudije Višeg suda procijenile da svaka riječ teži hiljadarku, znaju oni sami.

Žalba na presudu koju je donio sudija Veljko Bulatović:

P.BR. 302/21/21

OSNOVNI SUD KOTOR ZA

VIŠI SUD PODGORICA

PODGORICAProtiv presude Osnovnog suda u Kotoru P. br. 302/21/21 od 9.11.2021.godine u zakonski otvorenom roku,  izjavljuje žalbu sledeću

ŽALBU

–        iz svih zakonskih razloga –

OBRAZLOŽENJE

Napadnutom presudom usvojen je tužbeni zahtjev kojim je tuženi Slavko Mandić obavezan da tužiocu, na ime naknade štete za pretrpljene duševne bolove, odnosno povrede prava ličnosti i to povrede psihičkog ( duševnog ) integriteta, prava na čast, na ugled i dostojanstvo,  isplati iznos od 5000 evra, sa troškovima postupka.

Da bi se shvatilo sve u ovoj presudi, predodžbi sudije koji je donio ovakvu presudu, sociološku širinu, kontekst odlučivanja i presuđenje unaprijed, dovoljno je žalbenom sudu da, za početak, pročitaju pasus 3 na strani 12, gdje sud obrazlaže tekst tužioca (kolumna) “Milko i Slavko”( ili – tuženi i njegov sin Maksim u izmjenjenom imenu), i gdje sud ističe … i gdje usput ( SIC!) pominje Maksima, sina tuženog … ( kraj citata).

U nastavku tog pasusa sud ističe kako zaključuje (molim Vas) da je ovaj tekst, bio povod za sporni tekst.

TAČNO !

Taj tekst sud i analizira. I nikakav zaključak ne izvodi. Osim što upada u zamku. O čemu ću naprijed.

JER !

Kada tužilac spomene u negativnom kontekstu, poštapajući se sa direktnom uvredom da IVER ( Maksim) ne pada daleko od KLADE ( tuženi), to je usput.

Čuš, usput!

Zaključuje sudija.

A kada u spornom tekstu tuženi ne spomene baš  nikoga od porodice, ubi se sud u nebesko protivrečnom obrazloženju, da istakne kako ovaj tekst može psihički da pogodi djecu tužioca.

ZAKLJUČAK

–        Maksim Mandić se ne računa u djecu.

Zato se pomenuo usput.

JEDNO NEDOSTAJE

Objašnjenje suda kako je, imajući u vidu kolumnu tužioca bilo “usput”.

Sudija je trebao da za ovaj stav da svoje viđenje tog teksta.

ZAŠTO?

Jer kaže da je taj tekst bio povod za sporni.

Pa da se komentarišu stil, osjećaj, količina ironije, drskost.

Prekoračenja praga gdje treba da se uključi državni aparat.

POČNIMO REDOM

Sporni tekst, ima dvije riječi –LAŽOV I PRDNJAVA. I fotos na kojoj je tužilac i pas na čijoj je glavi neko stavio šešir. Ide dalje…Ž.I. (TUŽILAC) LIJEVO – BEZ ŠEŠIRA.

Tužilac je ( strana 5) kazao u tužbi, na ročištu, da mu se negira pripadnost ljudskoj vrsti , da se osjeća poniženo, posramljeno, nesretno.

Prije nego li analiziram tekst sastavljen od dvije riječi i ilustraciju, postavljam sebi, uvažanom kolegi Đurišiću, žalbenom sudu, jedno sociološko, kulturološko, nadasve ljudsko pitanje, o kojem sud mora vodi računa.

NAIME

Koliko može biti pogođen bilo koji čovjek, koliko mu je povrijeđeno pravo ličnosti ako u svom habitusu taj čovjek bez ikakvih zazora to radi drugima?

ZAŠTO?

Zato što je moralni imperativ da se neosjetljivi prema drugima,  ne može pozivati na sopstvenu osjetljivost pod istim uslovima .

PRIMJER

Da budem ličan, u funkciji razjašnjenja.

Tužilac je vlasnik novine koja je 6 godina, da ponovim,  6 godina, najmonstruoznije pisala o autoru ove žalbe.

Karikature su bile ubitačnije od psa sa šeširom.

Djeca godinu dana zbog tog pisanja nijesu išla u školu. Novinarka tog lista, Jasmina Muminović, kazala je autoru ove žalbe da je bila prisiljena od vlasnika i urednika Šćekića da me napravi monstrumom do nivoa gdje je pas – čovjek i po.

I ovo pišem neogorčen, rasterećen, bez primisli uvlačenja sopstvenog pakla. Samo navodim primjer. I žao mi je što je moj.

Kao ilustraciju pređašnje konstatovanog.

DA LI  NEKO U REALNOM ŽIVOTU IMA PRAVO DA UNOVČI SVOJU PATNJU, ČINEĆI TU ISTU PATNJU MEDIJSKI, DRUGIMA, BEZ SENTIMENTA. I NAJVAŽNIJE.

BEZ EMPATIJE. I TO NIJE IZBOR TUŽIOCA. TO JE STVAR SUDA.

AKO TUŽILAC PONIZI SINA TUŽENOG, PA IH ZAJEDNO STRPA U MORALNU PORODIČNU UPITNOST, MOLIM VAS, ŠTA ONDA.

–  IVER NE PADA DALEKO OD KLADE.

Ili u prevodu . Govno od govna, fukara od fukare. U slobodnom crnogorskom prevodu. To sud ne vidi, čuje. Razumije, ali ovako je isplativije.

Čudo!

Uostalom, taj rezon suda, to pretrčavanje, a opisivanje imate na strani 7, pasus jedan, nesretnog obrazloženja.

E, strana 7, pasus 2, je zanimljiva.

ZAŠTO?

Tu sud citira tužioca. I navodi da je kazao u tekstu od 2. 3. 2021…što znači da je priča o hiljadugodišnjoj nezavisnoj državi bila obična PRDNJAVA .

UZMIMO OVAKO

Tekst sadrži riječi LAŽOV I PRDNJAVA .

Zbog te dvije riječi i fotografije, na mnogo strana sud, čas ovako, pa onako, uglavnom protivrječno, što presudu čini ukidnom, komentariše težinu riječi, pozivajući se čak na Zakon o medijima ( strana 9, pasus 3) .

PAZITE!!!

Stav Evropskog suda za ljudska prava u  Strazburu  L. protiv S., broj 13909/05 od 6.11.2007 ( strana 7, zadnji pasus) .

Tu ga je sud u Kotoru smjestio. Valjda nesvjesno. Jer ovim citatom je uništio sopstveno obrazloženje.

ALI, OVO SAM HTIO DA PITAM

 1. Šta znači riječ – PRDNJAVA? Sud je ne obrazlaže, a košta 5000 evra.
 2. Što je etimologija riječi – PRDNJAVA?
 3. KAKO SE ONA MOŽE DRUGAČIJE PREVESTI?

VIDIMO NJIME SE (TIM IZRAZOM) I DRŽAVA MOŽE NAZVATI  (tužiočev tekst) .

Zašto ta riječ nosi patnju? I od kada?

Prdnjava od države, prdnjava od utakmice, prdnjava od kuće, prdnjava od večere, prdnjava od pozorišne predstave. I TAKO DALJE.

Jedno društvo formira kao zajednica značaj lokalizama ( ovaj je tipično crnogorski) i daje mu težinu. Ovaj izraz upravo to govori.

I nikad taj izraz, kao najbenigniji, u opštoj crnogorskoj upotrebi nikoga ovdje nije uvrijedio. On je simbol za nešto što sa ozbiljnom uvredom, poniženjem, dostojanstvom, ugledom, NEMA VEZE.

Možete zamisliti izraz – PRDNJAVA. Koji do suda dođe. Koliko bi koštao jači izraz, kada PRDNJAVA košta 5 hiljada.

DALJE

Što je sporno u izrazu pokrovitelj SPC? Što je uvredljivo?

I GLAVNO

Da li u tužbi tužilac, kaže da ga je to pogodilo? Ne pominje .

Ali, sud pominje. Zna sud zašto. Valjda.

Što je sa aspekta Suda za ljudska prava u Strazburu sporan taj izraz? Medijski tajkun, reketaš?

Ima li presude tog suda, U TOM PRAVCU?

FOTOGRAFIJA SA LEGENDOM

U sticanju obrazovanja učili smo da je satira umjetnička forma (riječ, fotos, karikatura),  u kojoj se često koriste pretjerivanje ( hiperbole), kontradikcije.

Tu su : parodije, sarkazam, posmijeh, ironija.

I one se koriste i u polemici. I to je definicija koja je standard. Uobičajenost.

ŠTA JE SUD OD SVEGA OVOGA (FOTKA I LAŽOV I PRDNJAVA URADIO)

Jedna digresija. Francuski list “Šarli Ebdo” napravio je karikaturu  Proroka Muhameda, koja po sarkazmu ima jednu dozu podsmjeha u  karikaturi.

Novinari su ubijeni.  Sjećate li se reakcija miliona Evropljana u zaštiti novinarske slobode? Zbog toga sud bježi od toga da napiše kako je tuženi novinar. A zna da jeste. Ali mu smeta. Zbog Suda za ljudska prava. Zna sud kako u Strazburu gledaju na novinarsku kreaciju.

ALI POENTA! SUD TUŽENOG NE UZIMA ZA NOVINARA.

PAZITE!!!

Prosto nevjerovatno. Na strani 10 pasus 2, kaže se … sud je pošao  od utvrđenja da je tužilac javna ličnost, novinar i vlasnik Vijesti … (kraj citata).

I dalje…a da je tuženi osnivač portal, internet portal “ Skala radio” i autor teksta.

DAKLE

 1. a) Tuženi nije ( SIC!) javna ličnost (SIC!)
 2. b) Tuženi nije ( SIC!) novinar

MNOGO JADA.

On je samo potpisnik. Kojem treba 18 mjesečnih penzija uzeti.

Jer, što je “Skala” spram “Vijesti”.

Da je neko čuo za “Skalu”, čuo bi i za tuženog. I on bi bio javna ličnost. I uživao bi respekt. Ovo, naravno, podrugljivo ističem.

Pasus 4 i 5, na strani 10, da ostavim žalbenom sudu. Da vide analizu slike i zaključke suda koji ne zavijeđuju ozbiljan pravno-intelektualni komentar.

Sud objašnjava da je na slici tužilac jedino ljudsko biće ( SIC!) , pa je tuženi htio da dehumanizuje ( SIC!) tužioca.

Sude, sude, znate li koliko takvih ironija širom Evrope izlazi? Nije to tuženi izmislio. Pa niko nije stigmatizovan.

PRIMJER

Za ono sa početka. Prije par godina bila je međunarodna konferencija o trgovini ljudima. Tekst o tome pisale “Vijesti”. Praćen ogromnom slikom na kojoj je autorove žalbe u pratnji dva stražara sa kalašnjikovima iz 2002.god. kao uhapšenik u aferi Moldavka. Toliko o brizi za porodicu i tuđu djecu.

I autor ove žalbe je istrpio. Nije morao.

Zašto iznova privatizujem moju muku.

Samo da kažem. Smatrao sam to običnom prdnjavom. A na nju se niko ne obazire. Jer, ne košta.

Na slici nije bio pas, već ja. I nije aluzije bilo. Ali. PRDNJAVA.

Da ne zaboravim. Sud analizirajući tekst, ne analizira riječ – PRDNJAVA. Analizira riječ – lažov (str.10, zadnji pasus).

I dodaje …tuženi iznosi neutemeljene (SIC!) tvrdnja da je tužilac pokrovitelj SPC (SIC!).

PITAM

 1. a) Da li je ovo oko SPC ušla u povredu prava ličnosti.Izgleda da jeste. Ako je sud rekao da je to neutemeljena tvrdnja, onda tu činjenicu zbog koje je obavezao tužioca da plati 5000evra, nije obrazložio.
 2. b) zašto je uzima kao relevantnu za usvajanje tužbenog zahtjeva?
 3. c) Zna li on da se tužilac stidi što je označen kao donator Srpske crkve?
 4. d) Da li je tužiocu po praksi SUDA ZA LJUDSKA PRAVA POVRIJEĐENO BILO KAKVO DOBRO ZATO ŠTO JE OZNAČEN KAO DOBROTVOR CRKVE.

TUŽENI JE TO NAVEO KAO FAKAT. I NIJE TO KOMENTARISAO

Na strani 11, pasus 2, imate tumačenja suda Evropske prakse. Molim Vas, zaključak izvedite. Protivrječnost samog obrazloženja i obrazloženja i izreke, najbolje se ogleda u ovom pasusu.

E, OVO…

Strana 11, pasus 3, gdje sud “analizira” sporni “tekst”.

Teksta nema.

Samo dvije riječi.

U kojima, sud kaže…etiketiranjem istog pogrdnim riječima i uvredljivim nazivima ( baš me interesuje stav Evropskog suda za izraz –LAŽOV I PRDNJAVA ) iznošenjem neutemeljenih tvrdnji o profesionalnom radu ( SIC!) i, pazite ovo, stvaralaštvu (SIC!)tužioca…kraj citata.

I primjena člana 10, stav 2, EU konvencije u smislu člana 207 i 210 Z00.

DAKLE

 1. Tuženi je nešto tvrdio o profesionalnom radu
 2. O stvaralaštvu

PITAM

A gdje je to tvrdio?

Nigdje.

A kada se poziva sud na član 210 Z00, kakvim je to prinudnim putem ili zlostavljanjem tuženi povrijedio prava ličnosti tužioca.

KLASIČNI PRIMJER POGREŠNE PRIMJENE MATERIJALNOG PRAVA.

U stavu 5 na strani  11 sud pominje ( V.Erboken V. Turkey, br 59405/00 presuda ESNR od 6.7.2006. strana 56 gdje se pominje …ravnopravno dostojanstvo.

ALI

Sud ne begeniše navode tuženog kada ističe i navodi tekst “Milko i Slavko”, gdje se sin tuženog naziva lažovom. A tek iver ne pada.

To tuženi mora da trpi.

To sud ne komentariše.

To sud ne dotiče.

Dijete tuženog nije dijete.

Jer, pate djeca tužioca, on je bio , ( pazite, molim Vas) , strana 12, pasus 3 …samo povod…(kraj citata).

Je li moguće?

Nema ništa!

Nema povrede ličnosti!

To je povod!

To sud ne zanima.

I

Sud kaže da u tekstu “Milko i Slavko”, tužilac (obratite pažnu)…samo uzgred, pominje Maksima Mandića, sina tuženog … (kraj citata!).

ZBILJA!

Treba li ovome komentar? Zamislite ovoliku količinu angažovanja da se sve radi na ovaj način, e da bi se sve i bagatelisalo. Da je makar mentalno vispreno.

Pa se sud bavi, pasus 4, strana 11 i … osvrt tužioca na ta politička pitanja može predstavljati pitanje od javnog interesa ( nije-nego, moja napomena) jer je riječ o veoma ( OH!) aktuelnim političkim zbivanjima … (kraj citata).

ŠTA JE SAD OVO?

Bavimo se političkim trenutkom. I rečenica …Iver (Maksim) ne pada daleko od klade (tuženi)  dođu mu kao razglabanje o veoma aktuelnom političkom trenutku.

I U VEZI SA STAVOM 2 STRANA 13

… korišćenje rječnika ( LAŽOV I PRDNJAVA)nije opravdano javnom interesu… (kraj citata).

A onda…niti može imati generalni značaj…(kraj citata).

Razdvojio sam, autentičnosti radi, istu rečenicu.

Ja je ne umijem objasniti. Nadam se da će uvaženo vijeće vidjeti što što se u ove dvije suprotnosti – htjelo reći.

A, onda obrazloženje ulazi u nove neobjašnjive mentalne floskule, i sada u istom pasusu 2 , strana 13, imamo…navedeno u sebi sadrži neargumentovane tvrdnje, pretjerano uvredljiv ton (SIC!) tuženog u SPORNIM TEKSTOVIMA ( OBRATITE PAŽNJU, SAD IMAMO VIŠE TEKSTOVA) KLEVETNIČKE …(kraj citata). DA LI JE 5000 ZA VIŠE TEKSTOVA ?

TOGA NEMA U IZRECI. TO SE I NE TRAŽI TUŽBOM?

KLASIČNO PREKORAČENJE TUŽBENOG ZAHTJEVA.

I PROTIVRJEČNOST IZREKE I OBRAZLOŽENJA.

SAD TEK NE ZNAMO ZA KOJI TEKST ( JER VIDIMO DA IH IMA VIŠE) TUŽENI JE U OBAVEZI DA PLATI PRAVIČNU NAKNADU.

KO SE U OVOM SVEMU SNAĐE, ALAL VJERA!

I pasus 3, strana 13, sud kaže da se tužilac prikazuje

 1. a) KAO LAŽOV ( NEMA PRDNJAVE)
 2. b) medijski reketaš
 3. c) pokrovitelj SPC

I SVE BIH OVO UZEO ZA ISKRENO

Da je sud naveo kako su se tuženi i njegov sin predstavili u tekstu “Milko i Slavko”.
Ne da se pobjeglo od toga.

Nego snishodljivost prema tužiocu premašila je mjeru rečenicom koju sam citirao. A to je: da je tužilac usput spomenuo Maksima Mandića. Molim Vas!!!

DA ZAKLJUČIM

Sud, srećom po istinu i principijelnost, na strani 16, stav 2, kaže…predstavljen kao lice sa najnižim ljudskim osobinama ( pitam sudiju – koje su to najniže osobine) , kao i da je autor želio da tužiocu odrekne pravo da pripada ljudskoj vrsti ( aooooo!) …(kraj citata).

…u kojem se istovremeno vrši nasilje nad nedužnim članovima njegove porodice…(kraj citata).

A porodica tuženog?

Ima li on porodicu?

Je li patnja rezervisana samo za neke ?

Pominje li tužilac porodicu? Pominje li tuženi porodicu?

Tužilac pominje. Direktno.

…iver ne pada daleko od klade…

Tuženi ne pominje porodicu.

Ima li što gore po tuženog?

Ne znam što znači riječ PRDNJAVA. A težina joj je taman kao i ime.

A što znači ova narodna izreka znamo.

Zna i sud.

Ali. ŽMURI.

I ZA KRAJ

Izvinjavam se i tuženom i vijeću žalbenom što sam, bez namjere zloupotrebio institute ŽALBE,  pomenuo i moje iskustvo.

Htio sam da kažem da je uloga suda , onog pravog, u sagledavanju konteksta. A kontekst su i naravi, volje, porivi, maniri, dužnosti, obziri, vaspitanje, osjetljivost svake stranke.

Nezavisno od konkretnog spora.

To se uvijek računa.

Zato je sud svetinja.

Jer mora sve da zna.I vidi, bolje od ostalih.

I da sklopi misaoni mozaik.

O svakom od stranaka.

Ako lice A, svojim djelovanjem ( pisanjem ) zajedno sa novinom čiji je vlasnik jednom ili više puta piše tako da lica B, C,D sa porodicama zbog pisanja, prođu pakao ( baš pakao) i time nedvosmisleno pokaže da nije osjetljiv za tuđe patnje, muke drugih, ne može da se nađe pogođenim kad mu lice XY, nešto saopšti.

Jer, neosjetljivi za druge, sebično traže osjetljivost za sebe.

Sud je imao sve to u spise i napravio je, što ne reći namjerno, inverziju.

TUŽILAC JE JAVNA LIČNOST.

TUŽENI NIJE ( A JESTE).

TUŽILAC JE NOVINAR.

TUŽENI NIJE ( A JESTE).

TUŽENI JE SAMO AUTOR.

TUŽILAC IMA DJECU.

TUŽENI NEMA. I KADA SE DIREKTNO SPOMINJU.

DIJETE TUŽENOG JE LAŽOV OD LAŽOVA. (IVER NE PADA…)

ALI, TO JE SVE “U SVRHU AKTUELNOG TRENUTKA” I JAVNOG “INTERESA”, kako sud “vispreno” zaključi.

Ova presuda, sa ovakvim obrazloženjem, ne može da opstane.

Ona je negacija svega, sama po sebi, sa izrekom i sa citiranjem materijalnog propisa koji sa ovim nema veze.

PREDLAŽEM

Da sud ukine presudu Osnovnog suda u Kotoru P. br. 302/21/21 od 9.11.2021.godine i predmet vrati na prvostepeni postupak  odluku.

ILI

Istu preinači i odbije tužbeni zahtjev
punomoćnik tuženog

Zoran Piperović

P.S. Žalbenom sudu će biti jasno zašto prvostepeni sud očito pravi otklon da je tuženi novinar.

Zna žalbeni sud zašto je to tako.

7 KOMENTARI

 1. Gospodine advokate još jedna genijalna žalba koja u besudnoj i korumpiranoj državi ne prolazi.
  Goveče ima prednost.

 2. Genijalno! Kad se sve pažljivo pročita, PRDNjAVA mu dodje kao prvi stepen poredjenja pridjeva.Slavko je ime, kome pravo, kome krivo.A Maksim je momčina i tačno je:” iver ne pada daleko od klade”.Čovjek od čovjeka!

 3. Piperović maestralan kao i uvijek.
  Ali sud odlukom pokazuje da mu je moralni imperativ strana kategorija.
  Bas kao i tužitelju.

 4. Nisam pravnik ali nije mi jasno da posle ovakve odbrane neko ima obraza da još uvijek traži od Slavka odštetu!
  Sramota !!

 5. Genijalna žalba, Piperu.
  Na ovame bi studenti prava trebalo da uče zanat.
  Ali i brojne, na žalost profesije izvikane, kolege…

OSTAVI KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

PRAVILA KOMENTARISANJA

Komentari se objavljuju na portalu Skala radija. Odgovorni za sadržaj su isključivo autori napisanih komentara.

U komentarima je zabranjeno koristiti uvredljive riječi, psovke i klevete. Neće se objavit komentar koji sadrži ove elemente kao ni tekst komentara koji sadrži govor mržnje. Ukoliko se dogodi propust pa tekst bude objavljen, moderator je dužan da ga odmah ukloni čim ga primijeti ili mu neko skrene pažnju na sadržaj. Neprimjeren sadržaj će biti uklonjen a autor može biti prijavljen nadležnim organima.

Za eventualne primjedbe i sugestije mejl je [email protected]